HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_BIOETANOL
Rejestracja
2015
Kanonier - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO75 000 – 80 00080 000 – 82 000
HRS_OBSADA_KISZONKA85 000 – 90 00090 000 – 95 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • bardzo dobry wczesny wigor (w badaniach rejestrowych COBORU uzyskała bliską ideału najwyższą ze wszystkich badanych odmian ocenę wczesnego wigoru – 8,7° w skali 9°)
  • rośliny bardzo dobrze ulistnione
  • toleruje słabsze stanowiska glebowe
  • niższe od wzorca porażenie omacnicą prosowianką
  • bardzo wysoka strawność odmiany 72,88%*
  • NEL: 6,8 MJ/kg suchej masy (zawartość powyżej 6,5 oznacza paszę bardzo dobrej do doskonałej jakości)*
  •  

Kanonier. Wyniki plonowania

Wyniki doświadczeń ziarnowych.

Plon ziarna przy 14% wody. Wartości procentowe w stosunku do wzorca

 

sm waw w1

Kanonier na tle odmian o FAO 240, zarejestrowanych w tym samym roku.

Plon ziarna w dt/ha przy 14% wody.

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe COBORU 2015. Grupa średniowczesna

Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca).

 

 

 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 58 762 80 39

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.