HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2014
Legion - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_KISZONKA80 000 – 85 00090 000 – 95 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi i porejestrowymi
  • wysoka wartość żywieniowa: plon ogólny suchej masy i dobra struktura plonu
  • znakomita strawność: wg DINAG 53,8% (DINAG > 52% - b. wysoka strawność włókna); strawność całych roślin – 73%; źródło: średnia z 5 miejscowości; Francja 2015
  • bardzo dobry wigor młodych roślin po wschodach
  • dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowych i środowiska
  • znakomita w wykorzystaniu na biogaz

Kanonier. Wyniki plonowania

 

Wyniki doświadczeń rejestrowych

Dane z 2012-2013

 

 

Kiszonkowe doświadczenia porejestrowe

COBORU w 2014 r. grupa średniopóźna

plon świeżej masy [dt/ha • % wzorca]
[[leg-green2]] plon suchej masy [dt/ha • % wzorca]

 

 

 

  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 52 318 88 30

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.