HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2015
Podlasiak - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_KISZONKA80 000 – 83 00085 000 – 90 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • 1. miejsce w plonie suchej masy ogółem w obu latach doświadczeniach rejestrowych (średnio 107,7% wzorca)
  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
  • rośliny bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze ulistnione (najwyższa odmiana w palecie HR Smolice). Umożliwia to uzyskanie rekordowego plonu zielonej masy oraz wykorzystanie do produkcji biogazu
  • rośliny długo zachowują zieloność, co pozwala nieco opóźnić zbiór na kiszonkę

Charakterystyka

Ze względu na bardzo wysoki potencjał plonowania zaleca się uprawę na stanowiskach zasobniejszych w wodę, a dla podwyższenia udziału kolb w kiszonce, koszenie nie niższe jak na wysokość 40 cm.

 

Plonowanie

podlasiak w1

podlasiak w2

Doświadczenia na kiszonkę

Plon ogólny suchej masy (% wzorca)  - 1 wykres
Plon świeżej masy (% wzorca)  - 2 wykres

 

podlasiak m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia porejestrowe COBORU 2015.

Plon suchej masy ogółem (% wzorca).
Grupa średniopóźna

 

 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 25 792 30 66

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.