HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_BIOETANOL
Rejestracja
2013
Rosomak - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO75 000 – 80 00075 000 – 80 000
HRS_OBSADA_KISZONKA90 00090 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych
  • kolby łatwo omłacają się z ziarna
  • szybki dry down (kolby efektywnie pozbywają się wody)
  • wysoki udział ziarna w kolbach i nieco niższe wyleganie w porównaniu do wzorca (Lista Opisowa Odmian, COBORU 2014)
  • bardzo dobre wypełnienie kolb ziarnem
  • silny wzrost początkowy, rośliny dość wysokie o dobrej sztywności łodyg
  • znakomita odporność roślin na choroby - fuzariozę kolb i głownię guzowatą
  • bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie lub kiszenie

 

Plonowanie

 

Odmiana bardzo tolerancyjna na suszę, co potwierdziły w Polsce lata 2013 i 2015. Jedna z nielicznych odmian, która na tle innych najdłużej zachowywała zieloność liści i wytwarzała duże kolby. 

 

rosomak m

Wyniki plonowania w SDOO

Ziarnowe doświadczenia porejestrowe COBORU w 2013 r.

Grupa średniopóźna
Plon przy wilgotności 14%, [dt/ha i % wzorca]

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 602 862 369

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.