HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2022
SM Bard - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: flint dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00088 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • wicelider plonowania w suchej i świeżej masie w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU
  świeża masa
  2020 – 69,9 t/ha (113% wzorca) • 2021 – 71,3 t/ha (112% wzorca)
  sucha masa
  2020 – 20,8 t/ha (106% wzorca) • 2021 – 20,5 t/ha (102% wzorca)
 • znakomita do produkcji jakościowej kiszonki – rośliny wysokie o dużym udziale kolby i bardzo dobrej strawności
 • posiada ziarno typu flint/dent z przewagą flinta co korzystnie wpływa na strawność i jakość kiszonki
 • bardzo dobrze adaptuje się do stanowiska z powodzeniem może być uprawiana na mozaikach i słabszych stanowiskach

 

Plonowanie

sm bodo w3

Plon ogólny świeżej masy

Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata zbioru 2020-2021

 

 

sm bodo w3

Plon suchej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata zbioru 2020-2021

  SM Bard
Wzorzec

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon ogólny suchej masy w regionach.

Doświadczenia rejestrowe z lat 2020-2021

 

  dane z 2020 r
dane z 2021 r.

.

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 76 850 61 49

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.