HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2022
SM Chopin - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: flint dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00088 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU
  świeża masa
  2020 – 67,6 t/ha (108% wzorca)
  2021 – 66,2 t/ha (104% wzorca)

  sucha masa
  2020 – 20,3 t/ha (104% wzorca)
  2021 – 20,6 t/ha (103% wzorca)
 • rekomendowana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę odpowiednią dla wysokowydajnych krów mlecznych, zapewnia wysoki udział ziarna w zbieranej masie
 • toleruje okresowe niedobory wody, może być uprawiana na słabszych glebach utrzymanych w dobrej kulturze
 • wyróżnia się bardzo dobrą strawnością całych roślin oraz wysokim udziałem skrobi w zakiszonej masie

Plonowanie

sm chopin w1

Plon świeżej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

 

sm chopin w1

Plon suchej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon ogólny suchej masy w regionach.

Doświadczenia rejestrowe z lat 2020-2021

 

dane z 2020 r.
  dane z 2021 r.

 

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 24 261 24 26

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.