HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOETANOL
Rejestracja
2022
SM Doktor - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_SC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00086 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

  • wysoki potencjał plonowania potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi w kraju w roku 2020- 13,9 t/ha (102 % wzorca)
  • bardzo dobre dosychanie ziarna przed zbiorem jedna z najniższych wilgotności zbioru w grupie wczesnej pośród wszystkich badanych odmian
  • rośliny średniej wysokości o dość nisko zawieszonej kolbie cechujące się bardzo wysoką odpornością na wyleganie przed zbiorem – łatwy i szybki sprzęt z pola
  • mocny profil zdrowotnościowy – dobra odporność na fuzariozę kolb i łodyg oraz mniejsze od średniej porażenie przez omacnicę prosowiankę

 

Plonowanie

sm doktor w1

Plon ziarna przy 14% wody (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

sm doktor w1

Plon CCM (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

SM Doktor
Wzorzec

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe COBORU na ziarno w grupie wczesnej

rok zbioru 2020, plon w dt/ha oraz % wzorca

 

 

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 602 862 369

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.