HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2022

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: flint dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00088 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • najlepiej plonująca odmiana pod względem suchej i świeżej masy w badaniach w grupie średnio późnej w dwuleciu badań rejestrowych COBORU w latach 2020 i 2021:
  świeża masa
  2020 – 69,4 t/ha (106% wzorca) • 2021 – 73,7 t/ha (104 % wzorca)
  sucha masa
  2020 – 22,3 t/ha (103 % wzorca) • 2021 – 21,7 t/ha (105% wzorca) • 202221,7 t/ha (103% wzorca)
 • buduje bardzo wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu, jedna z najwyższych badanych odmian w swojej grupie
 • zalecana do uprawy na energetyczną kiszonkę na terenie całego kraju – bardzo duży udział kolb w zbieranej masie
 • podczas badań rejestrowych uzyskała najwyższy plon jednostek NEL w swojej grupie wczesności – 106 % wzorca

Plonowanie

Plon ogólny świeżej masy

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

Plon suchej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2022

SM Giewont
Wzorzec

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon ogólny suchej masy w regionach.

Doświadczenia porejestrowe 2022

 

 

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.