HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_BIOETANOLHRS_KIERUNEK_BIOGAZ
Rejestracja
2020
SM Grot - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00085 000
HRS_OBSADA_KISZONKA85 00095 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • najwyższy plon świeżej masy roślin COBORU 2019
  • nr 2 w 2-leciu doświadczeń rejestrowych w plonie suchej masy
  • zdrowa odmiana o niższym od wzorca porażeniu głownią
  • wysokie rośliny o bardzo dobrym ulistnieniu pozwalające uzyskać zadowalające plony kiszonki pod względem ilościowym i jakościowym
  • dobra strawność roślin o wysokiej zawartości energii
  • znakomite połączenie wczesności z wysokim potencjałem plonowania
  • bardzo dobry wczesny wigor
  • rewelacyjna odporność na wyleganie korzeniowe
  •  

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.