HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_CCM
Rejestracja
2023
SM Janosik - Hodowla Roślin Smolice
NOWOSC

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: flint dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00085 000
HRS_OBSADA_KISZONKA85 00095 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • Znakomity potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach rejestrowych:
  Plon suchej masy - 2021 – 20,1 t/ha (109% wzorca)  •  2022 - 18,9 t/ha (112 % wzorca)
  Plon suchej masy kolb- 2021 – 8,75 t/ha (108% wzorca)
  Plon świeżej masy - 2021 – 63,3 t/ha (106 % wzorca)
 • Bardzo duży wigor początkowy
 • Wysoki udział kolb w zbieranej masie
 • Tolerancja na okresowe niedobory wody
 • Możliwość uprawy na słabych stanowiskach glebowych
 • Znakomita strawność zbieranej kiszonki

 

Plonowanie

sm bodo w3

Plon suchej masy ogółem (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe UKSUP, Słowacja 2021-2022

  SM Janosik
  Wzorzec

 

sm bodo w3

Plon suchej masy kolb (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe UKSUP, Słowacja 2021-2022

  SM Janosik
  Wzorzec

 

sm bodo w3

Plon ogólny świeżej masy (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe UKSUP, Słowacja 2021-2022

  SM Janosik
  Wzorzec

 

 

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza
 • Nowość
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 52 318 88 30

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.