HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZ
Rejestracja
2017
SM Kurant - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabeśredniedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO70 000 - 72 00073 000 - 75 00076 000 - 78 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • wyjątkowa tolerancja na warunki stresowe podczas kluczowych faz wegetacji roślin:
    na stres niedoboru wody w glebie w okresie kwitnienia roślin i formowania ziarna oraz na stres chłodów w okresie wiosennego wzrostu
  • duża stabilność (%) plonowania w zmiennych warunkach przebiegu pogody w trakcie wegetacji w kolejnych latach.
  • kolba typu FLEX – umożliwia właściwą reakcje roślin (większa kolba) na zmniejszoną obsadę na polu co przyczynia się do większego bezpieczeństwa uprawy i tolerancji na niekorzystne warunki pogodowe przy zachowaniu właściwej jakości zbieranej masy

 

Plonowanie

  Plon ogólny suchej masy dt/ha – % wz. Plon świeżej masy dt/ha – % wz.
2021 r. 215 – 101% 680 – 103%
2018 r. 212 – 104% 619 – 108%
2017 r. 214 – 106% 663 – 113%

Bardzo wysoki potencjał plonowania w użytkowaniu na kiszonkę udowodniony w latach doświadczeń rejestrowych oraz porejestrowych COBORU

doświadczenia porejestrowe – PDO (% względem wzorca)

 

 

  dośw. rejestrowe porejestrowe
plon ogólny suchej masy kolb 100,7 dt/ha 110,4 dt/ha
udział s.m. kolb w plonie ogólnym s. m. 50,00% 51,90%

Pożądana struktura plonu i wysoka wartość żywieniowa predestynują do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.

 

 

Flagowa odmiana kiszonkowa uhonorowana przez branżowych ekspertów, producentów oraz sympatyków kukurydzy podczas Targów Polagra Premiery 2020

 

Zdaniem hodowcy...

W formule mieszańca SM Kurant zawiera się najnowsza genetyka z programu hodowli kukurydzy w HR Smolice, która pozwala uzyskać niespotykany dotychczas w tej grupie wczesności poziom plonowania przekraczający 1000 dt zielonej masy z ha oraz zbliżony do 300 dt suchej masy z całych roślin. Dla producentów kiszonki niezwykle ważne jest, że przy tak wysokim plonie całych roślin, udział plonu kolb wynosi powyżej 50%. O tak wysokich parametrach odmiany decyduje jedna z linii wsobnych tworzących jej formułę, która oprócz właściwej sobie nazwy kodowej, jest przez hodowców nazywana po prostu „Gigant”. Ta linia wnosi do odmiany nie tylko swoje parametry fizyczne (wysokość roślin i bujne ulistnienie) ale także bardzo silne i równe znamionowanie, czyli kwitnienie kolb, a to jest cecha charakteryzująca genotypy dobrze przystosowane do warunków stresowych w okresie wegetacji. Aby w pełni wykorzystać walory tej odmiany należy ją wysiewać w gęstości niewiele wyższej od zalecanej przy uprawie na ziarno, aby osiągnąć 85 000 roślin/ha do zbioru przy mniej korzystnych warunkach glebowych. W ten sposób uzyskuje się nie tylko bardzo wysoki plon ogólny ale także jeszcze lepszą jego strukturę, poprzez zwiększony udział kolb.

 

 

Wyłączna sprzedaż na terenie Polski tel. +48 58 762 80 39Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 791 671 282

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.