HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_BIOETANOL
Rejestracja
2021
SM Mieszko - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00085 000
HRS_OBSADA_KISZONKA85 00095 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2020
  – sucha masa – 107% wzorca (204,4 dt/ha)
 • wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności:
  – strawność masy organicznej – 73%
  – wysokość roślin – 312 cm (103% wzorca)
 • dobra adaptacja do warunków klimatyczno-glebowych – toleruje uprawę na słabszych stanowiskach
 • niska podatność na głownię łodyg i kolb, poniżej średniej noty porażenia w dwuleciu badań rejestrowych
 • najwyższa ocena wschodów pośród badanych odmian w dwuleciu badań rejestrowych

Plonowanie

sm bodo w3

Średni plon suchej masy w dt/ha

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2020

  SM Mieszko
  wzorzec oraz inne odmiany konkurencyjne

 

sm bodo w3

Plon jednostek pokarmowych NEL na hektar

Badania rejestrowe COBORU 2020

  SM Mieszko
  inne odmiany konkurencyjne

Znakomita baza paszowa dla bydła mlecznego

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon suchej masy ogółem [dt/ha]

doświadczenia rejestrowe 2020

 

plon suchej masy w dt/ha
plon suchej masy w % wzorca

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.