HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2021
SM Perseus - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: flint dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_KISZONKA80 00088 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • bardzo wysoki i stabilny plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019-20, średnia z lat 2019-20:
  - sucha masa – 105 % wzorca (191,9 dt/ha)
  - świeża masa – 111% wzorca (625,5 dt/ha)
 • wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności:
  - strawność masy organicznej – 74%
  - wysokość roślin – 325 cm (103% wzorca)
 • znakomita adaptacja do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych
 • wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody
 • bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin, dobra ocena wschodów
 • dobra odporność na wyleganie, łatwy zbiór zielonej masy z pola

 

Plonowanie

Plon świeżej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2021

 

Zwyżka plonu świeżej masy w stosunku do wzorca:
2020 – 62 dt/ha więcej

 

sm bodo w3

Plon suchej masy ogółem

doświadczenia rejestrowe COBORU,
lata zbioru 2020-2022

 

Zwyżka plonu suchej masy w stosunku do wzorca:
2022 – 17 dt/ha więcej

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon suchej masy ogółem dt/ha

Plon suchej masy ogółem (dt/ha i % wzorca),
doświadczenia porejestrowe 2022

 

Bardzo dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowo klimatycznych, tolerancja na okresowe niedobory wody!

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.