HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_CCM
Rejestracja
2018
SM Polonez - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO85 00090 000 - 95 000
HRS_OBSADA_KISZONKA80 00085 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • dobre połączenie wczesności i plonu
  • stay-green utrzymujący się dłużej w stosunku do odmian wzorcowych, co daje dłuższe pobieranie składników pokarmowych i wyższy plon ziarna
  • wyjątkowa zdrowotność odmiany
  • najniższe pośród badanych odmian porażenie plamistością pochew liściowych
  • bardzo wysoka odporność na fuzariozy kolb: najlepszy wynik pośród wszystkich badanych odmian w 2017 roku oraz najlepsza średnia za 2-lecie doświadczeń rejestrowych
  • w 2-leciu doświadczeń rejestrowych odmiana uzyskała 102,3% wzorca (210 dt/ha) plonu CCM

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.