HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2016
SM Popis - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_KISZONKA80 000 – 85 00085 000 – 90 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

  • odmiana badana w grupie odmian średniopóźnych, a więc tych o najwyższym potencjale plonowania, uzyskała w plonie suchej masy całych roślin 106% średniego plonu odmian wzorcowych, przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach
  • jedna z najwyższych odmian w smolickiej ofercie, co wskazuje na jej wykorzystanie także do produkcji biogazu
  • wysoka odporność na fuzariozy potwierdzona w obu latach doświadczeń rejestrowych

 

Plonowanie

Wyniki doświadczeń rejestrowych 2014-2015

Wartości procentowe cech w stosunku do wzorca

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia COBORU. Plon ogólny suchej masy (% wzorca)

rejestrowe 2014-2015 (*) wynik tylko za 2014)
  porejestrowe 2016

 

  • Kukurydza na kiszonkę
  • Kukurydza
Wyłączny dystrybutor na terenie Polski tel. +48 602 862 369

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.