HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_BIOGAZ
Rejestracja
2022
SM Trojden - Hodowla Roślin Smolice
NOWOSC

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO80 00085 000
HRS_OBSADA_KISZONKA85 00095 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • Odmiana z wysokim i stabilnym plonowaniem
 • Możliwość zbioru na kiszonkę, ziarno lub CCM
 • Rośliny o bardzo dobrej strawności
 • Rekomendowana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę
 • Duży udział kolb w zbiorze na zielonkę
 • Rośliny zdrowe o dobrej odporności na wyleganie
 • Toleruje okresowe niedobory wody, możliwość uprawy na słabszych stanowiskach glebowych

 

Plonowanie

sm trojden w1

Plon suchej masy ogółem (dt/ha)

Doświadczenia rejestrowe Litwa 2020,

  SM Trojden
  Wzorzec

 
 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza na ziarno
 • Kukurydza
 • Nowość

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.