HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOGAZHRS_KIERUNEK_ZIARNO
Rejestracja
2021
SM Varsovia - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: flint dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_KISZONKA80 00088 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • najwyższy plon suchej i świeżej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2019-20 średnia z lat 2019-20
  - sucha masa – 107 % wzorca (194,8 dt/ha)
  - świeża masa – 115% wzorca (646 dt/ha)
 • wysokie bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności - strawność masy organicznej - 74%
 • bardzo dobra tolerancja na okresowe
  niedobory wody
 • bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin, bardzo dobra ocena wschodów

 

Plonowanie

Plon suchej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata zbioru 2019-20

 

Zwyżka plonu suchej masy w stosunku do wzorca:
2019 – 13,6 dt/ha więcej
2020 – 11,7 dt/ha więcej

 

Plon świeżej masy ogółem

Doświadczenia rejestrowe COBORU, lata zbioru 2019-20

 

Zwyżka plonu suchej masy w stosunku do wzorca:
2019 – 67 dt/ha więcej
2020 – 97 dt/ha więcej

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Plon suchej masy ogółem dt/ha, doświadczenia rejestrowe 2020

plon suchej masy w dt/ha
plon suchej masy w % wzorca

 

 • Kukurydza na kiszonkę
 • Kukurydza
Adler Agro Sp. z o.o.: tel. 85 741 86 50 PHU Agro – As: tel. 77 415 57 00 Agrochest Sp. z o.o.: tel. 61 818 88 88 Agro-Sieć Sp. z o.o.: tel. 56 677 04 60

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.