HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_BIOETANOL
Rejestracja
2020
SM Vistula - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_TC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO85 00095 000
HRS_OBSADA_KISZONKA80 00085 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

Zalety

 • najwyższy plon ziarna w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2019
  - 11,3 t/ha (106% wzorca)
 • bardzo niska wilgotność ziarna podczas zbioru
  – 21% średnia z lat 2018-19
 • wysoka sztywność łodyg – bardzo dobra odporność na wyleganie, bezpieczna uprawa i pewny zbiór
 • bardzo dobrze znosi stanowiska słabe
 • gwarancja zbioru suchego ziarna bez względu na przebieg pogody i niższych kosztów suszenia
 • krótki okres wegetacji to możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych
 • wysoka zdrowotność roślin
 • wysoki udział ziarna w kolbach

 

Plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]

Źródło: COBORU,
Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020,
rok zbioru 2019

 

Źródło COBORU, Lista Opisowa Odmian Kukurydza 2020, rok zbioru 2019, ziarno grupa wczesna (dane w % wzorca, 100% = 106,9 dt/ha)

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej, rok zbioru 2019

plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]
wilgotność podczas zbioru [%]

 

sm vistula w3

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.