HRS_KIERUNEK_TYT

HRS_KIERUNEK_ZIARNOHRS_KIERUNEK_GRYSHRS_KIERUNEK_CCMHRS_KIERUNEK_KISZONKAHRS_KIERUNEK_BIOETANOL
Rejestracja
2021
SM Wawel - Hodowla Roślin Smolice

HRS_MORFOLOGIA_TYT

HRS_MORFOLOGIA_TYP_TYT: HRS_MORFOLOGIA_TYP_SC
HRS_MORFOLOGIA_TYPZ_TYT: semi flint semi dent

HRS_PROFIL_TYT

HRS_PROFIL_WZROST_POCZATKOWY
HRS_PROFIL_TOLERANCJA_NA_SUSZE
HRS_PROFIL_DRY_DOWN
HRS_PROFIL_STAY_GREEN
HRS_PROFIL_ODPORNOSC_NA_WYLEGANIE
HRS_PROFIL_SLABE_GLEBY
HRS_PROFIL_ZIMNE_GLEBY
HRS_PROFIL_WYSOKOSC_ROSLIN

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_FUZARIOZA

HRS_OBSADA_TYT
HRS_ROSLIN_PRZY_ZBIORZE

glebysłabedobre
HRS_OBSADA_ZIARNO79 00085 000

HRS_REJON_TYT

HRS_OBSADA_GLEBY_TYT

 • najwyższy plon ziarna pośród wszystkich odmian i badanych rodów w doświadczeniach rejestrowych rok zbioru 2019 we wszystkich grupach wczesności – średnia z kraju 111% wzorca (126,6 dt/ha)
 • najwyższy plon CCM pośród wszystkich odmian i badanych rodów w doświadczeniach rejestrowych 2019 we wszystkich grupach wczesności – średnia z kraju 111 % wzorca (219 dt/ha)
 • bardzo wysoki udział ziarna w masie kolb – 104 % wzorca (75,1 %)
 • rewelacyjna odporność na wyleganie
  łodygowe i korzeniowe
 • mocny efekt stay green, zdrowe liście i łodygi
 • rekomendowana do uprawy na ziarno, ccm, bioetanol i wysokoenergetyczną kiszonkę
 • kolba typu Fix, ziarno typu semi dent
 • bardzo dobry wigor początkowy
 • szybkie oddawanie wody z ziarna

 

Wyniki plonowania

Plon ziarna [dt/ha] przy wilgotności 14%

doświadczenia rejestrowe COBORU 2019

 

105% wzorca w dwuleciu badań rejestrowych 2019-2020

 

sm waw w1

Plon CCM [dt/ha]

doświadczenia rejestrowe COBORU 2019

105% wzorca w dwuleciu badań rejestrowych 2019-2020 20 ton CCM z hektara

 

sm waw m

Wyniki plonowania w SDOO

Doświadczenia rejestrowe na ziarno w grupie wczesnej, rok zbioru 2019

plon ziarna przy 14% wody [dt/ha]
plon ziarna w % wzorca

Plonowanie powyżej wzorca we wszystkich badanych regionach
Plon nawet do 16 ton suchego ziarna!

 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.