Rejestracja
2023
Polo - Hodowla Roślin Smolice
NOWOSC

HRS_PROFIL_TYT

Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzałości
średnio-wczesny
Zimotrwałość
bardzo dobra
Wysokość roślin
106 cm (średnia)
Masa 1000 ziaren
48-50 g (wysoka)
Odporność na wyleganie
wysoka
Odp. na porastanie ziarna
bardzo wysoka
Tolerancja na zakwaszenie gleby
dobra

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_PLESN_SNIEGOWA
HRS_PROFIL_SEPTORIOZA_PLEW
HRS_PROFIL_SEPTORIOZA_LISCI
HRS_PROFIL_CHOROBY_PODSTAWY_ZDZBLA
HRS_PROFIL_FUZARIOZA_KLOSOW
HRS_PROFIL_RDZA_ZOLTA
HRS_PROFIL_RDZA_BRUNATNA
HRS_PROFIL_MACZNIAK_PRAWDZIWY

HRS_CECHY_JAKOSCIOWE_TYT

Zalety

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na słabszych stanowiskach glebowych – znakomity wybór na gleby typowo pszenżytnie
  • mocny profil zdrowotnościowy – dobra i bardzo dobra odporność na większość chorób występujących w pszenżycie ozimym
  • wczesny termin kłoszenia i dojrzewania – szybszy zbiór z pola
  • bardzo dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie – bezpieczny wybór i łatwa agrotechnika w uprawie na terenie całego kraju
  • posiada dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • wysoka zawartość strawnego białka – idealne w żywieniu zwierząt

 

Stanowiska glebowe i obsada

Gleby słabe, średnie Termin wczesny 280-300 szt/m2 (110-130kg)
Termin optymalny 300-340 szt/m2 (140-160kg)
Termin późny 370-410 szt/m2(180-200kg)

 

Nawożenie mineralne

Nawożenie azotowe 60-90 kg N – pierwsza dawka (początek wegetacji)
40-60 kg N – druga dawka (strzelanie w źdźbło)
10-20 kg N – trzecia dawka (liść flagowy lub początek kłoszenia)
Nawożenie fosforowe 45-75 kg P2O5 – przedsiewnie (wg bilansu w glebie)
60-110 kg K2O – przedsiewnie (wg bilansu w glebie)

 

Polo. Plonowanie

 

Wyniki plonowania z doświadczeń rejestrowych COBORU na dwóch poziomach agrotechniki

% wzorca oraz dt/ha

Źródło COBORU

Plon [%, dt/ha] A1
Plon [%, dt/ha] A2

 

Wyniki plonowania z doświadczeń rejestrowych COBORU na dwóch poziomach agrotechniki

rok zbioru 2022. Źródło COBORU

plon A1
plon A2

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.