Rejestracja
2011
Horyzo - Hodowla Roślin Smolice

HRS_PROFIL_TYT

Termin kłoszenia
średniowczesny
Termin dojrzałości
średniowczesny
Wysokość roślin
155 cm
Odporność na wyleganie
wysoka
Odp. na porastanie ziarna
średnia
Masa 1000 ziaren
34 g
Tolerancja na zakwaszenie gleby
wysoka

HRS_CHOROBY_TYT

HRS_PROFIL_RDZA_BRUNATNA
HRS_PROFIL_PLESN_SNIEGOWA
HRS_PROFIL_CHOROBY_PODSTAWY_ZDZBLA
HRS_PROFIL_MACZNIAK_PRAWDZIWY
HRS_PROFIL_RYNCHOSPORIOZA
HRS_PROFIL_SEPTORIOZA_LISCI

HRS_CECHY_JAKOSCIOWE_TYT

Zawartość białka
Gęstość ziarna w stanie zsypnym
Wodochłonność mąki
Liczba opadania:
Wyrównanie ziarna>2,5 mm

Zalety

  • wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
  • bardzo dobre wyrównanie ziarna o wysokiej  MTZ i wys. zawartości białka
  • rośliny o wysokiej odporności na wyleganie i długim, eliptycznie wydłużonym kłosie
  • dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową
  • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby
  • bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej
  • odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, podlaskim i wielkopolskim

Stanowiska glebowe i obsada

słabe, średnie, dobre 280-320 / m2 (od 80 kg/ha)
(liczba kiełkujących ziaren na m2)

 

Nawożenie mineralne

Nawożenie azotowe 60-90 kg/ha N  rozłożone na 2 dawki
Nawożenie fosforowe 40-80 kg/ha P2O5
Nawożenie potasowe 60-100 kg/ha K2O

 

Plonowanie odmiany w zróżnicowanych warunkach uwilgotnienia gleby:

Susza
A1 A2
2019 2018 2019 2018
52,8 dt/ha 55,6 dt/ha 60,8 dt/ha 65,6 dt/ha
100,80% 102,20% 101,50% 104,10%

 

Bez suszy
A1 A2
2019 2018 2019 2018
68,9 dt/ha 70,1 dt/ha 80,2 dt/ha 78,7 dt/ha
100,90% 101,00% 99,80% 100,60%

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.