Poświęć proszę kilka minut na lekturę tej podstrony. Mam Ci tu do przekazania kilka interesujących informacji na temat polskiej hodowli kukurydzy i jej nowych odmian. Być może okaże się, że pomogą Ci się przekonać co do ich wartości gospodarczej lub przynajmniej do spróbowania ich w uprawie. Już za chwilę dowiesz się dlaczego.

Efekty polskiej hodowli kukurydzy

Chciałbym zwrócić uwagę na aspekty hodowlane tej rośliny i ich efekty. Uważam, że nie przesadzę twierdząc, że polska hodowla kukurydzy dotrzymuje kroku hodowlom zagranicznym, a w przypadku niektórych odmian – opierając się na wynikach doświadczeń COBORU – nawet je przewyższa (co możesz sprawdzić klikając w poniższe banerki poszczególnych odmian. Przekierują Cię one do podstron z opisem, gdzie znajdziesz także karty katalogowe odmian z wynikami plonowania).

Porównując jednocześnie budżety przeznaczane na hodowlę w światowych koncernach z wydatkami na hodowlę smolicką, efektywność hodowli w Polsce można ocenić bardzo dobrze.

Fakty w liczbach

Argumentem potwierdzającym wyniki hodowli jest ilość rejestracji na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak powszechnie wiadomo, każda odmiana wchodząca do Krajowego Rejestru musi plonować przynajmniej na poziomie wzorca lub powyżej. Należy w tym miejscu nadmienić, że w ostatnim czasie odmiany wzorcowe stanowią głównie odmiany zagranicznych hodowli. W ciągu ostatnich sześciu lat zostało zarejestrowanych 21 nowych odmian kukurydzy naszej hodowli. Ponadto, w drugim roku doświadczeń rejestrowych w 2016 roku badanych będzie aż 9 odmian.

Zagraniczni rolnicy chcą kupować polskie odmiany

Chciałbym również wspomnieć o rejestracjach polskich odmian kukurydzy poza granicami kraju. Po wielu latach prowadzenia współpracy w zakresie hodowli, doświadczeń i konfrontowania wyników plonowania odmian polskich z tamtejszymi odmianami w różnych warunkach stanowiskowych i klimatycznych, polskie odmiany dały się poznać pod wieloma względami jako równie dobre, co odmiany zagranicznych hodowli. Efektem tego jest już na chwilę obecną 11 naszych odmian zarejestrowanych w Rosji, Ukrainie, Słowacji i Białorusi oraz 24 odmiany w badaniach rejestrowych. Najistotniejsze jest tu przede wszystkim następstwo tej międzynarodowej współpracy, jakim jest intensywny rozwój działalności handlowej, a w prostych słowach oznacza to, że także zagraniczni rolnicy chcą kupować polskie odmiany kukurydzy. Czyżby rolnicy z Niemiec, Holandii, Belgii, Francji czy innych krajów zdecydowali się na zakup naszych odmian nie będąc przekonanym o ich wartości? Nie sądzę.

Jak było ponad 10 lat temu, a jak jest dziś…

Za mocny argument przemawiający za wartością polskiej hodowli kukurydzy uważam fakt, że „wybroniła” się ona po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, przed zalewem rynku odmianami zagranicznymi. W owym czasie usłyszeliśmy wiele przykrych słów z ust znawców branży nasiennej i opiniotwórców o tym, że polska hodowla nie wytrzyma zagranicznej konkurencji i nastanie jej rychły koniec. Tak było ponad 10 lat temu, a jaki jest obecny stan rzeczy?

b-konkurent b-kosmal b-kosynie b-legion b-rosomak b-tonacja

Aktualnie polskie odmiany kukurydzy to nadal 1/3 rynku w Polsce, to rolnicy zdający sobie sprawę, że kupują nasiona wysokiej jakości w umiarkowanych cenach, to odmiany wyhodowane i dopasowane do polskich warunków uprawy, a cenowo – do budżetów polskich gospodarstw rolnych.

Zapraszając do współpracy życzę trafnych decyzji, wysokich plonów i lepszej opłacalności produkcji rolniczej.

759d1a6fc0fa3cbe3b34d2be6a63e9a5 w120
Władysław Poślednik
Prezes Zarządu

 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera