Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że rok 2015 obrodził w naszej firmie rejestracjami nowych odmian. W tym roku zostało zarejestrowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 6 odmian kukurydzy oraz jedna odmiana łubinu wąskolistnego.

 Charakterystykę poszczególnych odmian przedstawiamy poniżej.

kukurydza:

Bogoria FAO 250

Odmiana średniowczesna trójliniowa (TC) o ziarnie typu semi flint.

Zarejestrowana w kierunku użytkowania na kiszonkę z całych roślin, a wyniki doświadczeń wstępnych hodowcy wskazują na jej przydatność także w kierunku użytkowania na ziarno.

W obu latach badań rejestrowych plonowała wysoko i stabilnie we wszystkich parametrach ilościowych i jakościowych plonu:

 • 101,2% - plon ogólny suchej masy,
 • 104,1% - plon suchej masy kolb,
 • 103,0% - zawartość suchej masy w plonie ogólnym,
 • 104,5% - zawartość suchej masy w kolbach.

Daje to gwarancję uzyskania wysokiego i bardzo dobrej wartości pokarmowej plonu kiszonki. Potwierdzają to także wyniki doświadczeń rozpoznawczych we Francji.

Rośliny wysokie (290-300 cm), bardzo dobrze ulistnione i z dość mocnym natężeniem cechy stay-green, co daje dużą elastyczność czasu zbioru. Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze siewek, co umożliwia jej wcześniejszy siew oraz o dobrej tolerancji na słabsze stanowiska glebowe.

Polecana do uprawy w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy w Polsce.

Zalecana obsada roślin: - kiszonka: 90 000 – 95 000 roślin/ha, zależnie od jakości gleby - ziarno: 75 000 – 80 000 roślin/ha, zależnie od jakości gleby


Kanonier FAO 240

Odmiana średniowczesna trójliniowa (TC) o ziarnie typu semi flint.

W Polsce zarejestrowana w kierunku użytkowania na ziarno (104% wzorca) i CCM. Wyniki doświadczeń z Niemiec, Francji i krajów Beneluksu wskazują na jej bardzo dobre parametry także w użytkowaniu na kiszonkę z całych roślin. W badaniach rejestrowych COBORU uzyskała bliską ideału, najwyższą ze wszystkich badanych odmian ocenę wczesnego wigoru 8,7 w skali 9°. Miała także niższe od wzorca aż o 33% porażenie fuzariozą kolb, co istotnie obniża późniejsze skażenie ziarna i kiszonki mykotosynami.

Rośliny bardzo dobrze ulistnione ze średnim natężeniem cechy stay-green, toleruje słabsze stanowiska glebowe; niższe od wzorca porażenie omacnicą prosowianką.

Polecana do uprawy na ziarno w I, II i południowej części III rejonu, a na kiszonkę w całym kraju.

Zalecana obsada roślin do zbioru:

- ziarno i CCM: 75 000 – 80 000 roślin/ha, zależnie od jakości gleby, - kiszonka: 85 000 – 95 000 roślin/ha, zależnie od jakości gleby.


Opcja FAO 240

Odmiana średniowczesna trójliniowa (TC) o ziarnie typu semi flint.

W Polsce zarejestrowana w kierunku użytkowania na ziarno i CCM (102,3% wzorca przy niższej wilgotności ziarna). Wyniki doświadczeń rozpoznawczych z Niemiec oraz doświadczeń wstępnych hodowcy wskazują na jej przydatność także w użytkowaniu na kiszonkę z całych roślin.

Odmiana z bardzo dobrym wczesnym wigorem siewek (8,4 w skali 9°), co umożliwia wcześniejszy siew. Toleruje słabsze stanowiska glebowe i wykazała niższe od wzorca o 25% porażenie fuzariozą kolb.

Rośliny wysokie, dobrze ulistnione ze średnim natężeniem cechy stay-green.

Polecana do uprawy na ziarno w I, II i południowej części III rejonu uprawy, a na kiszonkę w całym kraju.

Zalecana obsada roślin do zbioru: - ziarno i CCM: 75 000 – 80 000 roślin/ha, zależnie od jakości plonu, - kiszonka: 90 000 – 95 000 roślin/h, zależnie od jakości gleby.


Juhas FAO 230-240

Odmiana średniowczesna, dwuliniowa (SC) o ziarnie typu semi flint. Zalecana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę z całych roślin. Plonowała wysoko i stabilnie w obu latach badań rejestrowych, uzyskując plon ogólny suchej masy na poziomie 102,5% plonu wzorca z 51,2% udziałem suchej masy kolb.

W badaniach rejestrowych wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach, osiągając poziom 53,8% przy zbiorze (102,7%) i była to najwyższa wartość tej cechy spośród wszystkich odmian w 2. roku badań.

Rośliny dość wysokie (290-295 cm), dobrze ulistnione ze średnim natężeniem cechy stay-green i niskim porażeniem głownią guzowatą oraz plamistością pochew liściowych.

Polecana do uprawy w całym kraju, szczególnie w części północno-wschodniej.

Zalecana obsada roślin do zbioru na kiszonkę: 95 000 roślin/ha.


Koneser FAO 260

Odmiana średniopóźna trójliniowa (TC) o ziarnie typu semi dent, zalecana do uprawy na kiszonkę z całych roślin w I, II i południowej części III rejonu. Rekomendowany także do produkcji biogazu w całym kraju. Jest to uzupełnienie znanej już serii bardzo wysokoplennych odmian, którą zapoczątkował Vitras, a następnie Ułan, Kosmal i Legion.

Odmiana Koneser łączy w sobie wysokie parametry ilościowe plonu:

 • 102,5% - plon ogólny suchej masy,
 • 101,5% - plon suchej masy kolb

z parametrami jakościowymi:

 • 101,5% - zawartość suchej masy w plonie ogólnym,
 • 102,3% - zawartość suchej masy w kolbach.

Gwarantuje to uzyskanie wysokiego i o bardzo dobrej jakości plonu kiszonki, co potwierdzają także wyniki doświadczeń rozpoznawczych w Niemczech.

Rośliny bardzo wysokie (295-305 cm), dobrze ulistnione, odporne na wyleganie i z dość mocnym natężeniem cechy stay-green, co daje dużą elastyczność czasu zbioru.

Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze siewek i niskiej podatności na głownię guzowatą. Polecana na słabsze stanowiska glebowe.

Zlecana obsada do zbioru na kiszonkę: 85 000 – 90 000 roślin/ha, zależnie od jakości gleby.


Podlasiak FAO 260

Odmiana średniopóźna dwuliniowa (SC) o ziarnie typu semident, zalecana do uprawy na kiszonkę z całych roślin w I, II i południowej części III rejonu uprawy oraz w kierunku wykorzystania do produkcji biogazu w całym kraju. Numer 1 w plonie ogólnym suchej masy w obu latach badań rejestrowych (średnio 107,7% wzorca) w Polsce. Podobnie wysoko plonowała w doświadczeniach rozpoznawczych we Francji i w Niemczech.

Potencjał plonowania tej odmiany ujawnił się najlepiej w SDOO Pawłowice, gdzie w doświadczeniach rejestrowych w 2014 roku uzyskała ona plon ogólny suchej masy 293,1 dt/ha, co stanowiło 120,5% plonu wzorca.

Rośliny bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze ulistnione, ze średnim natężeniem cechy stay-green, odporne na wyleganie. Ze względu na bardzo wysoki potencjał plonowania zaleca się uprawę na stanowiskach zasobniejszych w wodę, a dla podwyższenia udziału kolb w kiszonce , koszenie nie niższe jak na wysokość 40 cm.

Zalecana obsada roślin do zbioru na kiszonkę: 80 000 – 90 000 roślin/ha, zależenie od jakości gleby.

 

łubin wąskolistny:

Lazur

 • odmiana pastewna, bardzo wczesna, rozgałęziająca się, niewrażliwa na opóźnienie siewu, bardzo równomiernie dojrzewająca
 • rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i niepękającym strąku
 • rośliny odporne na choroby fuzaryjne i o najwyższej tolerancji na antraknozę łubinu
 • nasiona przeciętnej wielkości, szare, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, nieco wyższej zawartości tłuszczu
 • nadaje się do uprawy w mieszankach z jęczmieniem
 • polecana do uprawy na terenie całego kraju
 • wymaga obsady 100 roślin/m kw.

 


 

Również lata 2014 i 2013 były obfitujące w nowe odmiany. W latach tych zostały zarejestrowane:

 • 2014
  - kukurydza: Legion (FAO 260-270) i Tonacja (FAO 220-230),
  - pszenica ozima: Belissa,
  - łubin wąskolistny: Wars
  - jęczmień jary: Rubaszek
 • 2013
  - kukurydza: Kosynier (FAO 220-230), Konkurent (FAO 230-240), Rosomak (FAO 250-260) oraz Kosmal (FAO 260)
  - rzepak ozimy: Brendy
  - żyto hybrydowe: Tur.

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera