Pamiętacie, jak od początku sezonu obserwowaliśmy rozwój plantacji nasiennej odmiany Tonacja? Kilka dni temu została skoszona. Jej zbiór możecie obejrzeć w galerii zdjęć. Jesteśmy obecnie w środku sezonu zbiorów kukurydzy nasiennej. Ogólnie plantacje nasienne można ocenić jako dobre, bez porażenia fuzariozami i wylęgniętych roślin. Rośliny stojące ułatwiają zbiór i ograniczają straty. Spodziewamy się dobrej jakości plonu, jednak z powodu suszy nieco niższych zbiorów.


 

31 sierpnia

Warunki pogodowe i doskwierająca susza zmusiły nas, by skosić pole z plantacją towarową, na której został wysiany Kosmal. Uwzględniając przebieg pogody Kosmal nie zawiódł naszych oczekiwań i wydał przyzwoity plon. Kolby były dobrze zaziarnione, lecz ziarno niestety było jeszcze w fazie woskowej. Nie mieliśmy wyboru. Dłuższe oczekiwanie mogłoby się wiązać z ryzykiem dalszych konsekwencji w postaci uzyskania zbyt suchego, twardego i trudnego do rozdrobnienia surowca, trudności z ubiciem kiszonki w pryzmie, a tym samym zapewnienia warunków beztlenowych. Zapraszamy do galerii zdjęć ze zbiorów kukurydzy kiszonkowej. Natomiast klikając w ten link dowiesz się, jak prawidłowo sporządzać dobrą kiszonkę. Miłej lektury!


22 lipca

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po naszych polach z kukurydzą. Na każdym z nich mamy szczyt sezonu.

Tym razem zwiedzanie naszych zasiewów rozpoczynamy od pola demonstracyjnego. Od naszej ostatniej relacji zaszło tu sporo zmian na tyle istotnych, że chyba nie da się już przejechać obok niego nie zwróciwszy uwagi. Od niedawna już każdy wie, że to kolekcja „najchętniej wybieranych odmian w Polsce”. Tablice z odmianami uzupełniliśmy o główne zalety poszczególnych odmian, ułatwiające dobrać najlepszą odmianę dla kierunku i warunków uprawy. Rolnicy szczególnie zainteresowani mogą zapoznać się z zastosowaną na poletku agrotechniką, nawożeniem i ochroną oraz terminem wykonania poszczególnych zabiegów. Z tablicy można się nawet dowiedzieć się, jaką ilość opadów odnotowaliśmy w rejonie pola demonstracyjnego. To tyle. Zapraszamy do wizyt na demo (miejscowość Dłoń na trasie nr 36) i przyglądania się odmianom. Jest ich sporo i każdy znajdzie coś dla siebie :)

Na polu hodowlanym niemalże od świtu do zmierzchu można na nim spotkać nasz sztab hodowców z prof. Adamczykiem na czele, który przy okazji spotkania przeprowadził nam krótką lekcję zapylania wsobnego w liniach (opis poszczególnych czynności w galerii zdjęć poniżej).

Na polu hodowlanym prowadzimy także programy ukierunkowane na uzyskanie odporności na różne stresy pogodowe. Pośród nich są tzw. „heat-y” (od angielskiego: gorączka, spiekota, ciepło, żar) czyli zasuszone w wyniku wysokich temperatur liście rośliny. Na pewno wielu z Państwa zauważyło to zjawisko na własnych plantacjach kukurydzy. W załączonych zdjęciach widać wyraźne różnice pomiędzy liniami, które mają wysoką odporność na to zjawisko. Wkrótce powstaną z nich nowe odmiany o wyższej odporności na ten stres.

W ostatnim czasie borykamy się z doskwierającą suszą. Chcąc uchronić przed tym nasze doświadczenia i prowadzone programy hodowlane, w czasie największych niedoborów wody nawadniamy pole. Przyjrzeć się można temu na załączonych zdjęciach w galerii.

Plantacje nasienne kukurydzy są „oczkiem w głowie” całej firmy. Prowadzimy na nich właśnie kastrację. Nad jej prawidłowym przebiegiem oraz terminowym usunięciem wiech czuwają kierownicy gospodarstw. Pomaga w tym zakupiona niedawno kolejna maszyna do ogławiania wiech, tzw. kastriks.

 Pole hodowlane i lekcja zapylania wsobnego

Nawadnianie

Pole demo w Dłoni

Kastracja


08 lipca

Sporo się działo ostatnio na naszych polach z kukurydzą. Pomimo, że pogoda nas nie rozpieszczała (bardzo sucho w czerwcu – tylko 35,3 mm przy średniej wieloletniej 65,8 mm), stan plantacji możemy ocenić jako dobry.

Na poletku demonstracyjnym rośliny są dobrze rozwinięte i widać już wyraźne różnice pomiędzy odmianami, ich wczesnością, wysokością i pokrojem roślin. Najwcześniejsze odmiany są w pełni kwitnienia, u tych do FAO 240-250 wiechy są w trakcie rozwoju. Na polu pojawiły się też tablice z nazwami odmian, ułatwiające ich identyfikację.

Mnogość doświadczeń, próbnych wysiewów, zapyleń krzyżowych, a do tego rozwój roślin sprawią, że pole hodowlane już niedługo będzie niczym labirynt. Wchodząc w środek można mieć problemy z powrotem do wyjścia. Ale ta ilość doświadczeń w niedalekiej przyszłości przysłuży się dobrem w postaci rejestracji nowych odmian (przypomnijmy – w 2015 było ich aż 6).

Na polu produkcyjnym rewelacyjne prezentuje się Kosmal. Na naszej miarce zaczęło nam brakować skali. Wysokość Kosmala osiągnęła już ponad 3 metry i dalej pnie się w górę. Pomagają mu w tym ostatnie opady deszczu (12 mm z 07 na 08 lipca) oraz wysokie temperatury. W końcu kukurydza to roślina ciepłolubna :]

Plantacja nasienna Tonacji jest w fazie wydłużania pędu. Wkrótce zaczną pojawiać się pierwsze wiechy, które będą natychmiast usuwane. W niektórych odmianach, których formy rodzicielskie są nieco wcześniejsze, już odbywa się kastracja, np. w Kosynierze, który jest już po pierwszym przejeździe kastrixem. To specjalna maszyna do usuwania kwiatostanu męskiego czyli wiech, które usuwa się z formy matecznej po to, by zapewnić czystość genetyczną, unikając samozapylenia pyłkiem z wiechy, a umożliwić zapylenie pyłkiem z wiechy formy ojcowskiej.

W fazach rozwoju, w których znajdują się nasze plantacje można zaobserwować porażenia roślin przez głownię guzowatą. Na szczęście u nas takich nie widać. Plantacje są wolne od chwastów. Na tym etapie nie stosuje się już żadnych herbicydów. Ci rolnicy, którzy mają odpowiednie opryskiwacze pozwalające wjechać w tak wysoki łan, mogą zwalczać szkodniki i choroby. My zamierzamy zastosować Retengo Plus.

O tym czasie można już rozpocząć monitoring plantacji na obecność jaj i larw omacnicy prosowianki. Zwykle gąsienice pojawiają się pod koniec lipca lub w sierpniu, ale zdarza się, że można je zaobserwować dużo wcześniej. Czasami już na końcu czerwca mogą pojawić się chrząszcze zachodniej korzeniowej stonki kukurydzianej, a na roślinach występować mogą mszyce i skrzypionki i inne szkodniki.

Ciąg dalszy nastąpi. Wkrótce kolejne zdjęcia.

 

Plantacje kukurydzy: 07-08 lipca

 


Odwiedziliśmy nasze pola produkcyjne. Plantacje nasienne są w fazie ok. 6. liścia, a Kosmal na plantacji towarowej taaaki duży :)

A jak daleko jest kukurydza na Waszych polach?

Plantacje nasienne + pole produkcyjne Kosmala z przeznaczeniem na kiszonkę


Dokonaliśmy kolejnej lustracji na poletku demonstracyjnym. Rośliny są obecnie w fazie od 6 do 8-9 liści, a to oznacza, że stożek wzrostu jest już powyżej powierzchni gleby, a więc rośliny stały się wrażliwe na ewentualne przymrozki, które o tym czasie są już mało prawdopodobne. Wkrótce rozpocznie się faza wydłużania pędu. W tej fazie roślin możliwe jest jeszcze wykonanie ostatnich zabiegów chwastobójczych (preparatami zawierającymi nikosulfuron lub mieszaniny nikosulfuronu z mezotrionem; nie zaleca się herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, zawierające 2,4-D, dikambę, MCPA, chlopyralid). Nasza plantacja jest wolna od chwastów, dlatego nie stosowaliśmy dodatkowej ochrony przeciw chwastom.

Wykonaliśmy natomiast drugi zabieg odżywiania dolistnego (08 czerwca) w dawkach:

Po wykonaniu pierwszego nawożenia dolistnego NPK (25 maja) prawie niewidoczne są już niedobory fosforu w postaci fioletowych liści.

W nocy z 08 na 09 czerwca odnotowaliśmy opady deszczu w ciągle niewystarczającej ilości - 6 mm. Przy tak niskiej ilości wody gleba nie była w stanie nasiąknąć do głębokości korzeni. Opad deszczu był natomiast wystarczający do odwinięcia się „pastorałów” (charakterystyczne zwijanie się górnych liści na roślinie), przez co na poletku widać sporo jaśniejszych liści, którym brakuje chlorofilu. Nie jest to jednak symptom niepokojący, wkrótce objawy te znikną.

W tym roku da się zauważyć wyższe nasilenie uszkodzeń roślin spowodowanych ploniarką zbożówką. (muchówka długości 2 mm; lot pierwszego pokolenia odbywa się od końca kwietnia do początku czerwca). Larwy powodują uszkodzenia młodych liści w postaci podłużnych nadżerek utrudniających ich wzrost. Liście deformują się w różny sposób (poskręcane, pofałdowane, zwinięte, obłamane lub splecione ze sobą) lub mają tendencję do krzewienia. Objawy uszkodzeń najlepiej widoczne są w fazie od 5 do 6 liści. Średnie straty w plonach ziarna kukurydzy powodowane przez tego szkodnika wynoszą około 10 %, w poszczególnych latach wahają się od ułamka do 20%.

Na polu hodowlanym można znaleźć także rośliny, na których z powodu wcześniejszych uszkodzeń ploniarki pojawiła się głownia (choć często powodem tak wczesnego występowania głowni jest suchy i silny wiatr, grad lub przymrozki). Na zdjęciach z pola hodowlanego zobaczyć można różnice pomiędzy natężeniem zabarwienia antocyjanem poszczególnych linii i ich wczesności oraz uszkodzenia ploniarką linii wysianych w późniejszym terminie.

Pole demo

Pole hodowlane

Uszkodzenia roślin


30 maja

Kilka dni temu dokonaliśmy lustracji plantacji na poletku demonstracyjnym, którego stan oceniamy bardzo dobrze. W dniu wizyty na polu, rośliny były w fazie ok. 5 liścia (BBCH 15).

Od tej fazy ustala się wielkość kolby i warunki, jakie wtedy panują na polu decydują o jej maksymalnym rozmiarze i liczbie zawiązanych ziaren. Dlatego na tym etapie rozwoju istotne jest, aby rośliny nie miały żadnej konkurencji ze strony chwastów. Na polu można zaobserwować skuteczność działania herbicydów doglebowych i brak niepożądanych chwastów. Póki co, na tym etapie rozwoju roślin kukurydzy można wykonywać jeszcze zabiegi chwastobójcze. W tym samym stadium rozwoju roślin podaje się drugą dawkę azotu oraz mikroelementy, w tym ważny dla tej rośliny cynk. Azot najlepiej jest zastosować w formie mocznika, gdyż granule saletry mogłyby poparzyć roślinę.

bosfoliar 6 12 6W fazie 5. liścia zastosowaliśmy nawożenie dolistne NPK nawozem Basfoliar 2.0 6-12-6 w dawce 8 l/ha oraz nawożenie cynkiem nawozem ADOB Zn IDHA w dawce 1,5 kg/ha. Dodatkowo zasililiśmy plantację nawozem ADOB Bor w dawce 0,5 l/ha.

Na roślinach bardzo wyraźnie widać problemy z pobieraniem fosforu, które spowodowane są przede wszystkim niskimi temperaturami. W maju średnia temperatur dnia wynosiła ok. 13 °C. Zdarzało się, że nocami temperatury spadały poniżej 0 °C. Negatywny wpływ na problemy z pobieraniem fosforu ma także bardzo sucha gleba. W maju odnotowaliśmy opady w ilości ok. 25 mm przy średniej wieloletniej 56,1mm.

Niskie temperatury spowodowały, że na poletku wyraźnie widać różnice, które odmiany mają lepszą odporność i lepiej znoszą wiosenne chłody oraz mają dobry wigor.

W tym okresie rozwoju roślin warto też kontrolować plantację pod kątem obecności mszyc oraz szkodników glebowych. Na swojej plantacji takowych nie zauważyliśmy.

Pole demo


07 maja

Na naszych polach rozpoczęły się wschody kukurydzy. Ich rozwój jest różny w zależności od terminu siewu. Roślin z najpóźniejszych siewów jeszcze nie widać ponad powierzchnią gleby. Rośliny z wcześniejszych siewów mają już nawet do 3 liści. Siew na polu hodowlanym wykonaliśmy na głębokości 4 cm, pozostałe, tj. plantacje nasienne, poletka demonstracyjne i pola towarowe na głębokości 5 cm. Przy siewach zastosowaliśmy nawożenie startowe fosforanem amonu w dawce 100 kg/ha.

Warunki do wschodów w tym roku mamy dość dobre. Jest w miarę wilgotno i dość ciepło, dzięki czemu uzyskujemy dobrą obsadę i wyrównane wschody. Siew był wykonany nasionami w pełnej zaprawie, tj. fungicyd + insektycyd.  Wschodom sprzyja odpowiednie przygotowanie gleby. Podstawowym zabiegiem uprawowym była orka zimowa pozostawiona w ostrej skibie, a na wiosnę wykonano tylko włókowanie i bronowanie. Bezpośrednio przed siewem gleba została spulchniona agregatem przedsiewnym do głębokości siewu. Gruzełkowata struktura pozwoli uniknąć zaskorupienia gleby.

mocarzPogoda sprzyjała także na przeprowadzenie doglebowych zabiegów herbicydowych. Stosowaliśmy środek Mocarz 0,2 l/ha + Kelvin 040 1,2 l/ha + Olbras 1 l/ha.

W produkcji nasiennej kukurydzy mamy obecnie okres „dosiewek” drugich i trzecich terminów. Jako to wygląda w praktyce można zobaczyć również w poniższej galerii zdjęć. Zdjęcia wykonano na plantacji nasiennej odmiany Tonacja. Na zdjęciach jest wykonywana siew drugiego terminu komponentu ojcowskiego (pierwszy jeszcze nie skiełkował). Komponent mateczny ma fazę 2. liścia.

Na zdjęciach jest również pokazane na nasze pole hodowlane, na którym widać wyraźnie większą obsadę. Dodamy jako ciekawostkę, że w Smolicach na polu hodowlanym kukurydza jest uprawiana w monokulturze ponad 30 lat.

Już niedługo kolejne zdjęcia. Zapraszamy wkrótce, tymczasem na bieżąco można śledzić postęp roślin na naszym demo w miejscowości Dłoń (link do Google Maps). Na poletku siew wykonano 16 kwietnia.

Pole hodowlane

Siew plantacji nasiennej odmiany Tonacja

Pole demo


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera