Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór na stanowisko

Główny Specjalista ds. Nasiennictwa

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA

 • wykształcenie rolnicze lub pokrewne,
 • min. kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji roślinnej,
 • doświadczenie z zakresu nasiennictwa roślin rolniczych, w szczególności kukurydzy,
 • znajomość technologii przerobu nasion,
 • znajomość przepisów ustawy o nasiennictwie,
 • gotowość do pracy w terenie,
 • sezonowa dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • znajomość środowiska MS Office, prawo jazdy,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

MIEJSCE PRACY
Smolice oraz obszar RP

 

RAMOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. NASIENNICTWA

Odpowiedzialność za całość działań Spółki, niezbędnych dla zapewnienia produkcji nasiennej we właściwym asortymencie, ilości i jakości, w tym:

 • uzgadnianie z Działem Marketingu doboru odmian do reprodukcji, w zależności od planów marketingowych Spółki co do sprzedaży w kraju i za granicę,
 • koordynacja rozmieszczenia planowanej reprodukcji poszczególnych odmian w oddziałach Spółki oraz u plantatorów zewnętrznych,
 • współpraca z Działem Hodowli Roślin w celu zapewnienia reprodukcji niezbędnych ilości materiałów matecznych,
 • nadzór nad jakością produkcji nasion, w tym: kontrola terminów agrotechnicznych plantacji nasiennych, właściwej selekcji łanu, kastracji plantacji kukurydzy, kontrola jakości pracy nasiennych linii technologicznych, od przyjęcia nasion, poprzez suszenie czyszczenie, zaprawianie do pakowania, wprowadzenie systemu monitoringu jakości na każdym etapie produkcji,
 • współpraca z kierownictwem w zakresie planowania i realizacji niezbędnych modernizacji infrastruktury do produkcji nasiennej w Spółce.

 

OGŁOSZENIODAWCA OFERUJE

 • praca w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny hodowli roślin, nasiennictwa i marketingu,
 • bardzo dobre warunki płacowe,
 • w razie potrzeby mieszkanie służbowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)”.

 

TRYB PRZEPROWADZENIA NABORU
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15 czerwca 2020 roku, w godzinach pracy spółki Hodowla Roślin Smolice na adres: Smolice 146, 63-740 Kobylin lub e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki na wskazany adres pocztowy lub mailowy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Główny Specjalista ds. Marketingu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera