Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór na stanowisko

Agronom / Kierownik Gospodarstwa

OPIS STANOWISKA:

 • inicjowanie, nadzór i koordynacja prac w zakresie produkcji rolnej
 • planowanie, sprawozdawczość i ewidencja zdarzeń związanych z produkcją oraz analiza kosztów 
 • koordynacja prac mechanizacyjnych oraz stanów magazynowych

 

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie rolnicze lub pokrewne,
 • znajomość przepisów ustawy o nasiennictwie 
 • dyspozycyjność 
 • komunikatywność oraz umiejętność zarządzania ludźmi 
 • znajomość środowiska MS Office, prawo jazdy 
 • mile widziane jest doświadczenie w tej branży na podobnym stanowisku 
 • odpowiedzialność, uczciwość, terminowość i samodzielność w realizacji powierzonych zadań 
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w programie do zarządzania gospodarstwami rolnymi Agrar-Office

 

MIEJSCE PRACY:
Zakład Smolice / Spółka Hodowla Roślin Smolice

 

OGŁOSZENIODAWCA OFERUJE:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny hodowli roślin, nasiennictwa i marketingu,
 • dobre warunki płacowe 
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon służbowy laptop, samochód)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • List motywacyjny
 • CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)”.

 

TRYB PRZEPROWADZENIA NABORU:
Termin i miejsce składania ofert: do 30 października 2020 roku mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu aplikacji na adres mailowy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Agronom / Kierownik Gospodarstwa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera