Zarząd Spółki
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór ofert na stanowisko

Agronom / Kierownik gospodarstwa

adres: Oddział Zamiejscowy w Ożańsku, Jankowice 1, 37-561 Chłopice

Ogłoszeniodawca oferuje pracę w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny produkcji rolniczej, w szczególności nasiennej.

 1. Do naboru zapraszane są osoby posiadające poniższe kwalifikacje:
  1.1. Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne.
  1.2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe: kilkuletni staż pracy w firmach rolniczych
         na stanowiskach kierowniczych, związanych głównie z produkcją roślinną.
  1.3. Oczekiwane umiejętności:
         - znajomość agrotechniki roślin rolniczych i techniki rolniczej
         - znajomość nasiennictwa kukurydzy i zbóż, w tym przepisów ustawy o nasiennictwie
         - umiejętność zarządzania ludźmi
         - umiejętność planowania oraz analizowania zdarzeń związanych z produkcją roślinną
         - znajomość środowiska MS Office, prawo jazdy,
         - dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w programie do zarządzania
           gospodarstwami rolnymi Agrar-Office
  1.4. Predyspozycje osobowościowe:
         - dyspozycyjność,
         - komunikatywność,
         - odpowiedzialność, uczciwość, sumienność,
         - terminowość i samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
         - bardzo dobra organizacja pracy,
         - odporność na stres,
         - gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 2. Wymagane dokumenty
  - List motywacyjny
  - CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych
    w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą
    z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.)”

 3. Tryb przeprowadzenia naboru
  Termin i miejsce składania ofert: drogą elektroniczną, do dnia 07 marca 2021 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu na wskazany adres mailowy.
  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 4. Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z/s w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Agronoma/Kierownika gospodarstwa.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera