Zarząd Spółki
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór ofert na stanowisko

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

adres: Smolice 146, 63-740 Kobylin


Wymagania do stanowiska:

1. Doświadczenie:

 • min 8 lat pracy w hodowli odmian roślin uprawnych
 • min. 4-letnie samodzielne prowadzenie programu hodowli twórczej i zachowawczej gatunku uprawnego
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników
 • udział w projektach badawczych


2. Umiejętności:

znajomość problemów związanych z hodowlą twórczą i zachowawczą roślin, w tym:

 • wiedza z zakresu genetyki ale także wybranych zagadnień z agrotechniki, fizjologii roślin, chorób i szkodników roślin i pokrewnych dziedzin, niezbędnych w hodowli roślin,
 • znajomość różnych metod hodowlanych, w tym najnowszych, wprowadzanych do nowoczesnych programów hodowlanych,
 • znajomość technik hodowlanych, testów jakościowych, urządzeń wykorzystywanych w hodowli roślin,
 • wiedza z doświadczalnictwa hodowlanego i umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi w hodowli roślin,
 • wiedza dot. trybu badań rejestrowych krajowych i zagranicznych, PDO, ochrony prawnej odmian,
 • doświadczenie we współpracy z innymi firmami hodowlanymi krajowymi i zagranicznymi.


bdb. współpraca na ośrodkami naukowymi, w tym:

 • bieżąca znajomość literatury naukowej, dot. hodowli roślin,
 • znajomość i kontakty (także osobiste) z ośrodkami naukowymi i naukowcami, zajmującymi się problematyką przydatną w hodowli roślin,
 • doświadczenie w projektowaniu, aplikowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów badawczych.

umiejętność organizowania pracy zespołu pracowników w dziale hodowli

język angielski, prawo jazdy, pakiet OfficeOgłoszeniodawca oferuje

 • praca w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny hodowli roślin i nasiennictwa,
 • bardzo dobre warunki płacowe,
 • w razie potrzeby mieszkanie służbowe.Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny
 • CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)”.

Tryb przeprowadzenia naboru


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z/s w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera