Zarząd spółki Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
ogłasza nabór ofert na stanowisko

Hodowca / Asystent hodowcy roślin bobowatych

Miejsce pracy: Przebędowo gmina Murowana Goślina

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa, biotechnologii,
    hodowli roślin-nasiennictwa, inne pokrewne.

2. Doświadczenie zawodowe: do aplikowania zapraszamy
    zarówno absolwentów studiów jak i osoby z doświadczeniem zawodowym

3. Umiejętności i uprawnienia:

 • znajomość genetyki roślin
 • mile widziane doświadczenie w hodowli roślin i doświadczalnictwie
 • ogólna wiedza rolnicza
 • prawo jazdy
 • obsługa komputera (pakiet Office) i innych urządzeń biurowych
 • język angielski


4. Cechy osobowościowe:

 • pasja hodowlana
 • sumienność
 • zaangażowanie
 • chęć nauki i rozwoju
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole


Zadania:

 • prowadzenie prac hodowlanych związanych z hodowlą grochu i łubinu, w tym: planowanie i wysiew doświadczeń, obserwacje polowe materiałów hodowlanych, prace selekcyjne i nadzór nad nimi w sezonie wegetacyjnym, zbiór i nadzór nad zbiorem materiałów hodowlanych, analiza uzyskanych wyników, prace laboratoryjne),
 • współpraca z hodowcą lub własne prace hodowlane,
 • współpraca z jednostkami naukowymi w ramach wspólnych projektów badawczych,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące śledzenie literatury naukowej i udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV, z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 111 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.)”


Oferujemy:

 • fascynującą pracę
 • współpracę z doświadczonymi hodowcami o uznanej renomie
 • możliwość osobistego rozwoju
 • kontakty ogólnopolskie i międzynarodowe
 • bdb. warunki płacowe


Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 31 października 2021 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki na wskazany adres mailowy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z/s w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Hodowca / asysten hodowcy roślin bobowatych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera