Zarząd Spółki

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR ogłasza nabór ofert na stanowisko

Dyrektor Oddziału Ożańsk

adres: Jankowice 1, 37-561 Chłopice, w. podkarpackie

 

Ogłoszeniodawca oferuje pracę w przyjaznym, zmotywowanym środowisku najwyższej klasy specjalistów z dziedziny produkcji rolniczej, w szczególności nasiennej.

1. Do naboru zapraszane są osoby posiadające poniższe kwalifikacje:

   1.1 Wykształcenie: wyższe rolnicze lub pokrewne.

   1.2 Staż pracy i doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letni staż pracy w firmach rolniczych na stanowiskach kierowniczych, związanych głównie z produkcją roślinną.

   1.3 Konieczne umiejętności:

     - umiejętności organizowania pracy personelu i kierowania działalnością Oddziału

     - bardzo dobra znajomość nasiennictwa kukurydzy i zbóż, w tym przepisów ustawy o nasiennictwie

     - bdb. znajomość agrotechniki roślin rolniczych i techniki rolniczej

     - umiejętność prowadzenia działalności inwestycyjnej i obrotu środkami trwałymi

     - umiejętność planowania i sporządzania rocznych biznes planów

     - umiejętność prowadzenia polityki płacowej przy uwzględnieniu obowiązujących w Spółce zasad

     - odpowiedzialność za terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań, za realizację planu budżetowego i inwestycyjnego

     - znajomość prawa pracy

     - znajomość środowiska MS Office, prawo jazdy, 

     - dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w programie do zarządzania gospodarstwami rolnymi Agrar-Office

   1.4 Predyspozycje osobowościowe

     - dyspozycyjność 

     - komunikatywność oraz umiejętność zarządzania ludźmi

     - odpowiedzialność, uczciwość, kreatywność

     - samodzielność w realizacji powierzonych zadań

     - wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy,

     - odporność na stres,

     - umiejętność organizacji pracy własnej.

2. Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny
 • CV, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.)”

3. Tryb przeprowadzenia naboru

Termin i miejsce składania ofert: drogą elektroniczną, do dnia 15.05.2023 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu na wskazany adres mailowy.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z/s w Smolicach 146, 63-740 Kobylin, reprezentowana Prezesa Zarządu Spółki. Dane kontaktowe:
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 65 548 24 20.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naboru ofert na stanowisko Dyrektora Oddziału.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HR Smolice Sp. z o.o. Gr. IHAR przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Hodowla Roślin Smolice.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  z obowiązującym prawem.
 7. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub udać się do siedziby spółki w Smolicach 146, 63-740 Kobylin. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera