Lista

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Infiniti QX70 S 3.0 d - Hodowla Roślin Smolice

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Infiniti QX70 S 3.0 d

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.- Grupa IHAR

Smolice 146

63-740 Kobylin

tel. 65 5482420

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot przetargu:

Używany samochód osobowy marki Infiniti QX70 S 3.0 d, o  parametrach technicznych:

Nr rejestracyjny                      PKR13260

 

Moc silnika                             175 kW (238KM)

Rodzaj paliwa                         olej napędowy

Ilość cylindrów                       6 (układ widlasty)

Pojemność silnika w cm3    2993 cm3

Rok produkcji                        2015

Numer VIN                             JN1TDNS51U0571564

Data pierwszej rejestracji   17.07.2015r.

Skrzynia biegów                   automatyczna

 Kolor karoserii                     Malbec black metalizowany

Wyposażenie:                   klimatyzacja automatyczna, nawigacja, reflektory biksenonowe, kamery 360o, ABS, ESP, poduszki powietrzne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby x 4, bezkluczykowy system dostępu, komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, skórzana tapicerka, ogrzewane i wentylowane fotele przednie,  aluminiowe felgi.

Przebieg w km  207 tys.

Data ważności przeglądu technicznego 2024-03-15.

 

 3. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

    1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy (NIP firmy)

    2. Miejsce zamieszkania (siedziba firmy)

    3. Numer telefonu

    4. Numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętymi rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej, nr NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

    5. Datę sporządzenia oferty

    6. Oferowaną cenę

    7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 86.800,-zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Cena pojazdu ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8.680,00,-zł (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek Spółki:  Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.

Nr   77 1090 1287 0000 0000 2802 4321  z dopiskiem „Wadium –INFINITI”

w terminie do dnia 07.06.2023 r. do godziny 900

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu  wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (dowód wpłacenia wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zakupu.

  

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

Smolice 146

63-740 Kobylin

"Oferta na zakup samochodu Infiniti"

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w sekretariacie Spółki w Smolicach
 nr 146, 63-740 Kobylin.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na  07.06.2023 r. do godziny 1300.

Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium;
  • nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa w dni 07.06.2023 r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółki.

 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Parking wewnętrzny w siedzibie Spółki: Smolice nr 146 63-740 Kobylin.

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym do oględzin w dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki po uprzednim powiadomieniu telefonicznym pod nr 668 835 918.

 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

 

9. Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

2. W przypadku złożenia ofert równorzędnych o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 500,00,-zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu.

4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez sprzedającego zapłaty.

5. Transakcja zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawiona przez sprzedającego.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Oferta na zakup samochodu - Zał. nr 1 - oferta Infiniti.doc

 IMG 1415IMG 1417IMG 1419IMG 1420IMG 1422IMG 1423IMG 1426IMG 1427IMG 1429IMG 1431

Zamieszczono, 10.05.2023

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.