Lista

XVI międzynarodowa konferencja łubinowa ILC2023 - Hodowla Roślin Smolice

W dniach 19-23 czerwca 2023 roku w Rostock w północno-wschodnich Niemczech odbyła się XVI międzynarodowa konferencja łubinowa ILC2023 pt. „Breeding, cultivation and use of lupins for a sustainable agriculture – recent developments”.

W konferencji wzięło udział łącznie 108 osób z całego świata, z czego z HR Smolice wzięły udział 3 osoby: dr Katarzyna Gacek Bogucka – Dyrektor ds. badań i rozwoju oraz mgr inż. Anna Galińska i mgr inż. Barbara Górynowicz – hodowcy roślin strączkowych Oddziału w Przebędowie.

Konferencja podzielona była na sesje wykładowe i plakatowe. Pierwsza sesja dotyczyła hodowli i uprawy łubinu na świecie, druga sesja fenotypowego i genotypowego zróżnicowania łubinu, trzecia sesja aktualnych badań molekularnych u łubinów, czwarta sesja ulepszania genetycznego łubinów, piąta sesja stresów biotycznych i abiotycznych, szósta sesja biochemii łubinu, a siódma sesja dotyczyła użytkowania łubinu na cele paszowe, konsumpcyjne i nieżywnościowe. Podczas sesji plakatowej (posterowej) mgr inż. Barbara Górynowicz przedstawiła wyniki wieloletnich badań naukowych realizowanych w IGR PAN w Poznaniu, natomiast mgr Anna Galińska przedstawiła wyniki badań wieloletnich prowadzonych w Oddziale w Przebędowie.

Podczas konferencji zwiedzano pola doświadczalne Saatzucht Steinach GmbH & Co KG i Julius Kühn Institute w Niemczech. Konferencja była okazją do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi hodowcami i naukowcami z całego świata. Pozwoliła zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na temat łubinów, szczególnie w zakresie obecnej pozycji łubinów na tle innych roślin uprawnych, poszukiwania genów odporności na antraknozę oraz szlaku transportu i syntezy alkaloidów u tego gatunku. Kolejna międzynarodowa konferencja łubinowa planowana jest za 3 lata w 2026 roku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.