Kiedy: 23.03.2023

Kto: ZSP-T CKU w Bojanowie

Kierunki: 

Technik Rolnik

Technik Weterynarii

Odbywający się w dniach 27-28 kwietnia Kongres Polska Wieś XXI stał się także okazją do wręczenia Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich 2022.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym wracamy wspomnieniami do Narodowego Dnia Kukurydzy, który odbył się w Żarnowie Drugim na Podlasiu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna kontynuuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "KUPUJ ŚWIADOMIE - PRODUKT POLSKI", do której z pełnym poparciem włącza się Hodowla Roślin Smolice. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych dla obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju, która ulega zmianom w skutek epidemii koronawirusa.

W dniach 22-23 odbyła się II Ogólnopolska Giełda Strączkowych zorganizowana przez redakcję „top agrar Polska”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu. Nasza firma była jednym z partnerów wydarzenia. 

Jak zawsze ostatni czwartek sierpnia był w HR Smolice Dniem Kukurydzy. Spotkanie tym razem odbyło się w Gospodarstwie Rolno-Doświadczalnym w Dłoni. Tradycyjnie już - pogoda i goście dopisali :)

W minionych miesiącach w Hodowli Roślin Smolice pomyślnie zakończył się audyt jakości zaprawiania nasion kukurydzy. Kontrola przeprowadzana była pod kątem spełniania norm systemu ESTA. Skrupulatna weryfikacja całego procesu zaprawiania potwierdziła jego europejską jakość!

12 kwietnia zostały wręczone statuetki targów Polagra Premiery - Złoty Medal Wybór Konsumentów. Tym razem nagrodę zdobyła pszenicy ozimej Belissa z Hodowli Roślin Smolice. Doroczna gala podsumowująca, na której zostają nagrodzeni "najlepsi z najlepszych", odbyła się w ostatni piątek w jednej z hal MTP, gdzie w uroczysty sposób dokonano wręczenia statuetek i dyplomów. W imieniu HR Smolice nagrodę odebrał twórca odmiany Edward Witkowski oraz zastępca dyrektora Sławomir Zagierski.

Kilka dni temu w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych zakończył się cykl spotkań Komisji  ds. rejestrowych. W tym roku zarejestrowaliśmy aż 14 odmian w poniższych gatunkach:

Podczas ostatniego Dnia Kukurydzy w Skrzelewie (07 września) prof. dr hab. Józef Adamczyk, Kierownik Działu Hodowli Kukurydzy zostały nagrodzony pucharem za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hodowli kukurydzy.

„Hodowla Roślin Smolice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Grupa IHAR”z siedzibą: Smolice 146, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnych dokumentacji z tych czynności zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 395).

Podczas ostatnich targów rolnych AGROTECH w Kielcach, Komisja Konkursowa nagrodziła Złotym Medalem naszą najlepszą odmianę jęczmienia jarego. Oceniane produkty musiały spełniać wymogi wielu kryteriów, by zdobyć wyróżnienie w konkursie. Rubaszek został nagrodzony za „stabilny plon i odporność na choroby”. Ze swej strony chcielibyśmy dodać, że plon Rubaszka jest nie tylko stabilny, ale też wysoki. W 2017 roku Rubaszek zajął pierwsze miejsce w plonie ziarna w a1 oraz drugie miejsce w a2. Z kolei w 2016 roku, Rubaszek także zajął wysokie 2. miejsce.

Którą odmianę wybrać? To pytanie każdego roku zadaje sobie wielu rolników. Corocznie w Krajowym Rejestrze przybywa nowych odmian pszenicy ozimej, dodatkowo na rynku pojawia się jeszcze więcej odmian oferowanych do sprzedaży z katalogu europejskiego (CCA). Rolnik ma zatem w czym wybierać. Obiektywnym źródłem informacji jest COBORU, który na swojej stronie internetowej każdego roku publikuje najnowsze dane dotyczące badanych odmian. Jednak na wnikliwą analizę wyników badań już samych odmian z Krajowego Rejestru (jest w nim na chwilę obecną 110), dającą odpowiedź na pytanie, którą odmianę pszenicy wybrać, potrzebna jest spora ilość czasu. Zadania nie ułatwia nawarstwienie prac związane z przygotowaniem pól pod oziminy i jesiennymi zasiewami. Niniejszy artykuł z pewnością to ułatwi i oszczędzi czas.

21 kwietnia 2017 roku odbyło się Sympozjum Naukowe poświęcone 65-leciu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie koło Warszawy pod honorowym patronatem Ministera Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Podczas sympozjum Prezes Zarządu HR Smolice, Władysław Poślednik wygłosił referat pt. „15 lat Hodowli Roślin Smolice; 65 lat tradycji hodowli w Smolicach”. Ważnym punktem Sympozjum było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, które nadano także naszym pracownikom.

Z Władysławem Poślednikiem, Prezesem HR Smolice o działaniach firmy mających na celu utrzymanie najwyższej jakości nasion rozmawiała Marta Prusek-Galińska.

- Starania firmy HR Smolice zostały docenione nagrodą JAKOŚĆ ROKU w prestiżowej randze „Brąz”. Proszę powiedzieć, jakie działania powzięła firma, by utrzymywać jakość na wysokim poziomie?

W marcu ukazał się w miesięczniku Farmer wywiad z dr. Stanisławem Stawińskim, hodowcą odmian grochu i łubinów w HR SMOLICE, na temat mieszanek w roślinach strączkowych. Autorem materiału jest redaktor Katarzyna Szulc. W wywiadzie można dowiedzieć się, jak można podnieść plenność w uprawie strączkowych dzięki zastosowaniu mieszanek ze zbożami.

Produkty i usługi o najwyższej jakości zasługują na wyjątkowe uznanie. Najlepsze rozwiązania warto nagradzać i skutecznie promować. Takie właśnie zadanie postawiła sobie za cel redakcja Raportu Rolnego, która od kilku już lat z powodzeniem organizuje prestiżowy ranking Firmowy Hit Roku.

To już kolejny rok z rzędu, kiedy najnowsza genetyka odmian kukurydzy Hodowli Roślin Smolice trafiła do wnikliwej analizy nowoczesnego laboratorium Polskiej FederacjiHodowców Bydła i Producentów Mleka. Celem było zbadanie potencjału polskich odmian kukurydzy rekomendowanych przede wszystkim do uprawy na kiszonkę, jak i odmianogólnoużytkowych.

Wyniki analiz świadczą o wysokiej przydatności pokarmowej badanych odmian. Wartość żywieniowa kukurydzy zmienia się wraz z dojrzewaniem, dlatego też przy doborzeodmian do badania uwzględniono kryterium wysokiego plonu suchej masy oraz kolb. Im wyższy udział ziarna i skrobi w kiszonce, tym lepsza jakość. Razem daje to wysoki plon wartościowej kiszonki.

Dziękujemy za dobrą współpracę w mijającym 2016 roku i zapraszamy do jej kontynuacji.

Życzymy w Nowym Roku wszelkiej pomyślności w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom, aby ten trud owocował wysokimi plonami.

Do siego Roku!

Hodowla Roślin SMOLICE

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że odmiana kukurydzy Rosomak zdobyła kolejną nagrodę. Tym razem jest to Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie. W imieniu firmy puchar odebrał Andrzej Koszela z Oddziału w Bąkowie. Oceny produktów biorących udział w konkursie oraz przedstawienia propozycji do nagrody dokonywał Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Rolniczej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, natomiast zatwierdzenie produktów do nagród miało miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera