W oddanych do użytku w 2020 roku tunelach foliowych wykonywane są pierwsze polowe rozmnożenia linii wsobnych kukurydzy.

Z uzyskanych nasion przedbazowych w kolejnym roku wytwarzane są nasiona bazowe, które ostatecznie trafiają do plantatorów produkujących kwalifikowany materiał siewny F1 kukurydzy. Inwestycja ta dała możliwość rozmnażania 12 linii wsobnych kukurydzy (tzw. składników pierwotnych mieszańca) niemalże w jednym miejscu. W razie ich braku potrzebowalibyśmy 12 poletek izolowanych, z czego każde musiałoby być oddalone o co najmniej 300 metrów od innych zasiewów kukurydzy.

Szybsze nagrzewanie się gleby i wyższa temperatura powietrza w tunelach pozwala na wcześniejszy siew już na przełomie marca i kwietnia. W chwili obecnej tj. 4 maja 2023 kukurydza jest już w fazie 2-3 liści. W tunelach dnia 18.04.2023r. wykonany został doglebowy zabieg herbicydowy. Wilgotność gleby w trakcie zabiegu, ale też we wczesnych fazach rozwoju kukurydzy, która jest wymagana przy tego typu środkach zapewnia zamontowany w tunelach system podwieszonych zraszaczy. Za nawadnianie, ale też nawożenie w późniejszych fazach wegetacji odpowiada system nawadniania kropelkowego. Nad odpowiednią temperaturą i ruchem powietrza umożliwiającym proces zapylenia czuwa komputer sterujący pracą wentylatorów i wywietrzników dachowych. Wszystko po to by uzyskać kilkadziesiąt kilogramów niezwykle cennych z hodowlanego punktu widzenia nasion.

 

IMG-20230504-WA0021.jpg

IMG-20230504-WA0018.jpg

IMG-20230504-WA0013.jpg

 


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera