Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi dent

Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogaz

Zalety

odmiana gwarantująca bardzo wysoki plon ogólny suchej masy

Charakterystyka

Kolejna odmiana rodem z HR Smolice, obok znanych już odmian Vitras i Ułan, która może być uprawiana także z wykorzystaniem do produkcji biogazu.

Plonowanie

W doświadczeniach PDOiR w 2013 roku w grupie odmian średniopóźnych: 1 miejsce w plonie suchej masy, 2 miejsce w plonie zielonej masy ogółem. W latach 2011-2012 plon ogólny suchej masy wyniósł 213,3 dt (103,3% wzorca), przy dobrym prawie 52% udziale plonu suchej masy kolb i zawartości suchej masy w kolbach wynoszącej 54,3% (wzorzec - 54,1%).

Pobierz kartę katalogową (wyniki)

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Zalecana obsada

Kiszonka 80 000 - 85 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaI, II i południowa część III ejonu uprawy kukurydzy w Polsce

Odporność na choroby

Fusarium

Wymagania glebowe

Średnie

Kosmal

Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera