Morfologia i genetyka

Typ odmiany: pojedyncza (SC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanol

Zalety

  • w badaniach rejestrowych wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach, osiągając poziom 53,8% przy zbiorze (102,7%) i była to najwyższa wartość tej cechy spośród wszystkich odmian w 2. roku badań
  • rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą oraz plamistością pochew liściowych
  • bardzo szybki wzrost początkowy

Charakterystyka

Odmiana zalecana do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę z całych roślin. Rośliny dość wysokie (290-295 cm), dobrze ulistnione.

Plonowanie

Odmiana wysoko i stabilnie plonowała w obu latach badań rejestrowych, uzyskując plon ogólny suchej masy na poziomie 102,5% plonu wzorca z 51,2% udziałem suchej masy kolb.

PDO 2015:

  • plon ogólny suchej masy: 100% wzorca
  • zawartość suchej masy: 102% wzorca
  • zawartość suchej masy w kolbach: 104% wzorca
  • wskaźnik koncentracji energii: 102%

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha
Kiszonka 95 000 roślin/ha

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju, szczególnie w części północno-wschodniej.
Ziarno i CCMPolecana w II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Głownia guzowata

Wymagania glebowe

Średnie


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera