Morfologia i genetyka

Typ odmiany: pojedyncza (SC) • Typ ziarna: semi dent

Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogaz

Zalety

  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
  • dobrze ulistniona

Charakterystyka

Odmiana zalecana do uprawy na kiszonkę z całych roślin oraz w kierunku wykorzystania do produkcji biogazu w całym kraju. Rośliny bardzo wysokie (320-325 cm), dobrze ulistnione. Ze względu na bardzo wysoki potencjał plonowania zaleca się uprawę na stanowiskach zasobniejszych w wodę, a dla podwyższenia udziału kolb w kiszonce, koszenie nie niższe jak na wysokość 40 cm.

Plonowanie

Nr 1 w plonie ogólnym suchej masy w obu latach badań rejestrowych (średnio 107,7% wzorca) w Polsce. Podobnie wysoko plonowała w doświadczeniach rozpoznawczych we Francji i w Niemczech. Potencjał plonowania tej odmiany ujawnił się najlepiej w SDOO Pawłowice, gdzie w doświadczeniach rejestrowych w 2014 roku uzyskała ona plon ogólny suchej masy 293,1 dt/ha, co stanowiło 120,5% plonu wzorca.

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Zalecana obsada

Kiszonka 80 000 - 90 000 roślin/ha

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy w Polsce

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera