Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaBiogaz

Zalety

  • wyjątkowa stabilność plonowania w różnych klimatycznie sezonach wegetacji 2014-2015
  • dobra struktura plonu - korzystna korelacja parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
  • mocne natężenie cechy stay green pozwala na opóźnienie zbioru przy zachowaniu dobrych parametrów jakościowych kiszonki
  • bardzo wysokie i bujnie ulistnione rośliny

Plonowanie

  • 1. miejsce w plonie suchej masy w doświadczeniach rejestrowych (107% wzorca)
  • 101% wzorca w plonie suchej masy kolb oraz 102% w zawartości suchej masy w kolbach (doświadczenia rejestrowe 2014-2015)

 

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Zalecana obsada

Ziarno i CCM
Kiszonka 80 000 - 85 000 roślin/ha na glebach słabszych
85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.

Odporność na choroby

Fusarium

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Średnie. Dobre


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera