Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaBioetanolCCM

Zalety

  • bardzo wczesny wigor siewek
  • dobra odporność na wyleganie
  • przydatność na CCM potwierdziło wyższe od wzorca plonowanie w obu latach doświadczeń rejestrowych
  • bardzo wysoka odporność na fuzariozy łodyg, a szczególnie kolb (porażenie niższe od wzorca aż o 35%, co ma przełożenie na niższą zawartość mikotoksyn w ziarnie)

Charakterystyka

Odmiana o zupełnie nowej genetyce po stronie formy ojcowskiej w porównaniu z całą grupą takich Rosomaka. Ma natomiast dużo wspólnegoz odmianą Konkurent (ta sama forma mateczna).

Plonowanie

  • 2. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rejestrowych (104% wzorca)

 

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych
Kiszonka 85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.
Ziarno i CCMI, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Fusarium

Fusarium kolb

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera