Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanolCCM

Zalety

  • uniwersalność użytkowania - odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym wynikiem na ziarno (101% wzorca)
  • bardzo dobra sztywność łodygi i odporność na fuzariozy, cechy bardzo przydatne szczególnie w uprawie na ziarno
  • mocny stay green pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w plonie, a w uprawie kiszonowej poprawia strawność odmiany i wydłuża optymalny czas zbioru
  • dobra odporność na głownię guzowatą
  • przydatna na mniej zasobne i lżejsze gleby
  • szybkie tempo wzrostu początkowego

Charakterystyka

Odmiana daje gwarancję uzyskania bardzo dobrej jakości kiszonki z całych roślin. Bardzo dobre wyniki w kraju zostały potwierdzone równie dobrymi rezultatami doświadczeń rozpoznawczych w Niemczech i innych krajach UE, a także w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie.

Plonowanie

  • najwyższy plon ogólny suchej masy w doświadczeniach rejestrowych w 2014 roku (108,2% wzorca), a w 2014-2015 średnio 105% wzorca
  • plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki

 

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych
Kiszonka 85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.
Ziarno i CCMI, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Fusarium

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera