Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanolBiogazCCM

Zalety

  • wysoki potencjał plonowania potwierdzony w suchym roku 2015 predysponuje odmianę do uprawy na słabych glebach
  • odmiana przydatna również do uprawy na ziarno, co potwierdziły wyniki doświadczeń wstępnych (2014 r.) i 1. rok doświadczeń rejestrowych w 2015 r. (101% wzorca)
  • odmiana wysoka, dobrze ulistniona o niższym o 3% od wzorca porażeniu omacnicą prosowianką
  • rośliny niewylegające o wyższej od wzorca odporności na fuzariozy łodyg
  • dodatkowy tydzień na opóźnienie zbioru dzięki długo utrzymującej się zieloności roślin
  • na bardzo dobrą wartość tej odmiany wskazują także doświadczenia rozpoznawcze za granicą

Plonowanie

  • bardzo wysoki plon ogólny suchej masy - w 2014 i 2015 roku odmiana uzyskała najwyższy wynik pośród badanych odmian, tj. odpowiednio 108,9% oraz 105,9% wzorca przy dobrym udziale suchej masy kolb

 

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych
Kiszonka 85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.
Ziarno i CCMI, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Fusarium

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2021/2022

katalog small
Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". Pobierz PDF

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera