Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaGrysBioetanolBiogazCCM

Zalety

  • wysoki potencjał plonowania potwierdzony w suchym roku 2015 predysponuje odmianę do uprawy na słabych glebach
  • odmiana przydatna również do uprawy na ziarno, co potwierdziły wyniki doświadczeń wstępnych (2014 r.) i 1. rok doświadczeń rejestrowych w 2015 r. (101% wzorca)
  • odmiana wysoka, dobrze ulistniona o niższym o 3% od wzorca porażeniu omacnicą prosowianką
  • rośliny niewylegające o wyższej od wzorca odporności na fuzariozy łodyg
  • dodatkowy tydzień na opóźnienie zbioru dzięki długo utrzymującej się zieloności roślin
  • na bardzo dobrą wartość tej odmiany wskazują także doświadczenia rozpoznawcze za granicą

Plonowanie

  • bardzo wysoki plon ogólny suchej masy - w 2014 i 2015 roku odmiana uzyskała najwyższy wynik pośród badanych odmian, tj. odpowiednio 108,9% oraz 105,9% wzorca przy dobrym udziale suchej masy kolb

 

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych
Kiszonka 85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.
Ziarno i CCMI, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Fusarium

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera