Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint

Kierunek użytkowania

KiszonkaBiogaz

Zalety

 • doskonałe połączenie wysokich plonów i bardzo dobrej jakości kiszonki
 • szybki wzrost początkowy
 • w sezonach niesprzyjających uprawie kukurydzy pozwala uzyskać zadowalające efekty
 • odmiana odporna na plamistość pochew liściowych
 • stabilnie plonuje w każdym ze wskaźników wartości użytkowej

Plonowanie

doświadczenia rejestrowe 2015-2016 (wartości procentowe cech w stosunku do wzorca):

 • plon ogółem suchej masy: 102%
 • plon suchej masy kolb: 102%
 • zawartość suchej masy w plonie ogółem: 101%
 • zawartość suchej masyw kolbach: 101%
 • udział kolb w plone ogólnym suchej masy: 101%
 • wskaźnik koncentracji energii: 100%
 • plon jednostek pokarmowych: 101%
 • plon świeżej masy kolb: 101%
 • plon ogólny świeżej masy: 100%

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Zalecana obsada

Kiszonka 90 000 - 95 000 roślin/ha

Rejon uprawy

KiszonkaI, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Głownia guzowata

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera