Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi dent

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaCCM

Zalety

  • dobre połączenie wczesności i plonu
  • stay-green utrzymujący się dłużej w stosunku do odmian wzorcowych, co daje dłuższe pobieranie składników pokarmowych i wyższy plon ziarna
  • wyjątkowa zdrowotność odmiany:
    - najniższe pośród badanych odmian porażenie plamistością pochew liściowych
    - bardzo wysoka odporność na fuzariozy kolb: najlepszy wynik pośród wszystkich badanych odmian w 2017 roku oraz najlepsza średnia za 2-lecie doświadczeń rejestrowych
  • w 2-leciu doświadczeń rejestrowych odmiana uzyskała 102,3% wzorca (210 dt/ha) plonu CCM

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych
Kiszonka 90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach słabszych
85 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

Kiszonkana terenie całego kraju
Ziarno i CCMI, II i większa część trzeciego rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Fusarium

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera