Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: semi flint / semi dent

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonka

Zalety

  • odmiana zbadana przez COBORU w testach ziarnowych i kiszonkowych, uzyskując w obu kierunkach użytkowania dobre rezultaty:
    - w plonie suchego ziarna 102% wzorca;
    - w kiszonce: 102% w plonie ogólnym suchej masy
  • dobre ulistnienie i pokrój odmiany dają dużą ilość kiszonki o dobrej jakości (z pożądanym ponad 50% udziałem kolb)
  • dzięki wczesności odmiany rolnicy mają wybór co do jej przeznaczenia w uprawie niemalże w całym kraju
  • pośredni typ ziarna flint/dent predysponuje odmianę do uprawy na dwa kierunki: flint to szklista skrobia bardziej preferowana w produkcji pasz, dent to wyższy plon w uprawie ziarnowej
  • niższe od wzorca porażenie fuzariozami kolb, dzięki czemu uzyskuje się lepszą jakość handlową ziarna

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Dry down

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 75 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych
Kiszonka 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
95 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

Kiszonkana terenie całego kraju
Ziarno i CCMI, II i południowa część trzeciego rejonu uprawy kukurydzy

Odporność na choroby

Fusarium

Głownia guzowata

Omacnica

Wymagania glebowe

Toleruje słabsze. Średnie


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera