Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC) • Typ ziarna: flint

Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonka

Zalety

  • zdrowa odmiana o niższym od wzorca porażeniu głownią
  • wysokie rośliny o bardzo dobrym ulistnieniu pozwalające uzyskać zadowalające plony kiszonki pod względem ilościowym i jakościowym
  • dobra strawność roślin o wysokiej zawartości energii
  • znakomite połączenie wczesności z wysokim potencjałem plonowania
  • bardzo dobry wczesny wigor
  • rewelacyjna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe

Plonowanie

  • najwyższy plon świeżej masy roślin CORORU 2019
  • nr 2 w 2-leciu doświadczeń rejestrowych w plonie suchej masy

 sm grot plonowanie

Źródło: Lista opisowa odmian, COBORU 2019, gr. wczesna

SM Grot - prezentacja

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy

Tolerancja na suszę

Stay green

Zalecana obsada

Ziarno i CCM 80 000 - 85 000 roślin/ha
Kiszonka 90 000 - 95 000 roślin/ha

Rejon uprawy

KiszonkaPolecana do uprawy w całym kraju.

Odporność na choroby

Głownia guzowata

Wymagania glebowe

Średnie


Katalog odmian 2023

Projekt bez tytułu (1).png


Dobrze jest go mieć zawsze "pod ręką". kukurydza-2023.pdf

Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Rolnicy o naszych odmianach

Poznaj opinie producentów kukurydzy o naszych najpopularniejszych odmianach. Ci rolnicy przekonali się już co do jakości polskich odmian. Być może w przyszłości znajdzie się tu również Twoja wypowiedź?

Poznaj te opinie...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera