Kierunek użytkowania

KiszonkaZiarnoGrysCCMBioetanolBiogaz
Rejestracja
2020
SM Grot - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi flint

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM80 00085 000
Kiszonka85 00095 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • najwyższy plon świeżej masy roślin COBORU 2019
  • nr 2 w 2-leciu doświadczeń rejestrowych w plonie suchej masy
  • zdrowa odmiana o niższym od wzorca porażeniu głownią
  • wysokie rośliny o bardzo dobrym ulistnieniu pozwalające uzyskać zadowalające plony kiszonki pod względem ilościowym i jakościowym
  • dobra strawność roślin o wysokiej zawartości energii
  • znakomite połączenie wczesności z wysokim potencjałem plonowania
  • bardzo dobry wczesny wigor
  • rewelacyjna odporność na wyleganie korzeniowe
  •  

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.