Kierunek użytkowania

ZiarnoKiszonkaCCM
Rejestracja
2018
SM Polonez - Hodowla Roślin Smolice

Morfologia i genetyka

Typ odmiany: trójliniowa (TC)
Typ ziarna: semi dent

Profil agronomiczny

Wzrost początkowy
Tolerancja na suszę
Dry down
Stay green
Odp. na wyleganie
Słabe gleby
Zimne gleby
Wysokość roślin

Odporność na choroby

Fuzarioza

Zalecana obsada
roślin przy zbiorze

glebysłabedobre
Ziarno i CCM85 00090 000 - 95 000
Kiszonka80 00085 000

Rejon uprawy

Wymagania glebowe

Zalety

  • dobre połączenie wczesności i plonu
  • stay-green utrzymujący się dłużej w stosunku do odmian wzorcowych, co daje dłuższe pobieranie składników pokarmowych i wyższy plon ziarna
  • wyjątkowa zdrowotność odmiany
  • najniższe pośród badanych odmian porażenie plamistością pochew liściowych
  • bardzo wysoka odporność na fuzariozy kolb: najlepszy wynik pośród wszystkich badanych odmian w 2017 roku oraz najlepsza średnia za 2-lecie doświadczeń rejestrowych
  • w 2-leciu doświadczeń rejestrowych odmiana uzyskała 102,3% wzorca (210 dt/ha) plonu CCM

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej personalizacji. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę.  Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.