Tutaj możesz zarejestrować się w biuletynie. Bezpośrednio na Twój adres e-mailowy sporadycznie będziemy wysyłać aktualne informacje dotyczące naszych odmian, firmy oraz aktywności marketingowej i hodowlanej.

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Zapisując się do newslettera jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem newslettera i zgadzam się z jego treścią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w adresie e-mail w celu dystrybucji newslettera przez Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej

  1. Wydawcą Newslettera jest Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Smolicach ("HR Smolice”), Smolice 146, 63-740 Kobylin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000099111, Kapitał zakładowy: 44 718 000 PLN, NIP 6211619001, REGON 250986898.
  2. W ramach usługi przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez HR Smolice informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”), polegająca na okresowym wysyłaniu oferty odmianowej, zaleceń agrotechnicznych oraz akcjach marketingowych, aktywności rynkowej oraz działaniach hodowlanych.
  3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.hrsmolice.pl, ("Subskrybenta”).
  4. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  5. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez HR Smolice. I na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  6. Administratorem danych osobowych jest HR Smolice. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
  7. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
  8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.hrsmolice.pl.
  9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
  10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 


Wiadomości z pola

wazny 4 zdjAgrotechnika - nawożenie, uprawa, pielęgnacja i zbiory w Hodowli Roślin Smolice

Czytaj więcej

 

Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera