Wymagania glebowe i przedplon

Rzepak ozimy wymaga gleb niezakwaszonych, o dobrej strukturze, kompleksów od pszennego bardzo dobrego i dobrego do żytniego bardzo dobrego i dobrego. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę, pod uprawę rzepaku nie nadają się gleby suche, wytworzone z piasków. Najwłaściwszymi przedplonami są: mieszanki ozime i jare na zielonkę, groch, lucerna i koniczyna lub mieszanki motylkowych z trawami (zaorywane po I-szym pokosie), bardzo wczesne odmiany ziemniaków, a także zboża wcześnie schodzące z pola.

Uprawa roli

Po zebraniu przedplonu należy wykonać całość uprawek pożniwnych. Na 2-3 tygodnie przed siewem wykonujemy orkę siewną na głębokość do 25 cm, z zastosowaniem wału Campbella. Bezpośrednio przed siewem wykonuje się uprawki przedsiewne na głębokość do 4 cm.

Siew

Optymalny termin siewu zależy od regionu i przypada: w północno-wschodniej Polsce od 5–15 sierpnia, w pasie środkowym 10–20 sierpnia, a w części zachodniej i południowej nie później niż 25–30 sierpnia. Głębokość siewu do 2 cm w rozstawie rzędów 20-40 cm, przeciętna obsada 60-80 roślin/m2, tj. wysiew 3-5 kg/ha. Kwalifikowany materiał siewny, pochodzący ze sprawdzonego źródła, powinien być zaprawiony zalecanymi zaprawami nasiennymi.

Nawożenie

Wysokość dawek nawozów należy uzależnić od zasobności gleby oraz spodziewanego plonu. W przeciętnych warunkach można stosować nawożenie: fosforowe 50–100 kg/ha P2O5 i potasowe 90–160 kg/ha K2O. Pamiętać należy o wapnowaniu (najlepiej pod przedplon), wysokość dawki uzależniona od potrzeb. Jesienne nawożenie azotem jest wymagane po słabych stanowiskach (przedsiewnie) w dawce 20 – 30 kg N/ha, a po bardzo dobrych przedplonach (groch, lucerna, itp.) jest zbędne.

Główne nawożenie azotowe stosuje się wiosną w ilości 140–200 kg N/ha, najlepiej w dwóch dawkach: pierwsza – przed ruszeniem wegetacji, druga – na początku pąkowania. Wymagane jest stosowanie nawożenia siarką i borem. Efektywne jest również dolistne dokarmianie rzepaku w fazie zielonego pąka.

Ochrona roślin

Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe › Produkcja roślinna › Ochrona roślin)


Artykuły - proso

  • Proso jako gatunek

    Proso zwykłe (Panicum miliaceum L.), należy do rodziny traw, do plemienia prosowatych (Panicoideae). Jest poliploidalnym gatunkiem jarym. W...

  • Dobór odmian prosa

    Obecnie w Polsce zarejestrowana od 1956 r. odmiana Gierczyckie, o zielonej, krótkiej, rozpierzchłej wiesze i kremowych ziarniakach.

  • Pielęgnacja zasiewów prosa

    Pielęgnacja mechaniczna W sprzyjających warunkach proso wschodzi po 6-7 dniach od siewu. W razie opóźniania się wschodów (niskie temperatury,...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera