1. Wyleganie

W przypadku uprawy grochu większość rolników uwzględnia już przy wyborze odmiany do siewu jej odporność na wyleganie kalkulując, że koszt zbioru stojącego łanu jest o wiele niższy, a ponadto zmniejszają się straty nasion przy zbiorze i polepsza ich jakość.

Jednoznacznie potwierdza to duże zainteresowanie uprawą dwóch najsztywniejszych odmian grochu tj. MECENAS i MODEL. Skłonność łubinu wąskolistnego do wylegania jest wprawdzie mniejsza niż grochu jednak w lata sprzyjające intensywnemu wzrostowi roślin wiele odmian cechujących się obniżoną sztywnością łodygi pod naporem deszczu i wiatru kładzie się na glebę. Często proces ten zachodzi już bardzo wcześnie bo pod koniec kwitnienia co sprzyja wtórnemu zachwaszczeniu i obniżeniu jakości nasion i plonowania, a także zwiększa straty przy zbiorze i wydłuża znacząco czas zbioru. Problemu z wyleganiem można uniknąć wybierając do uprawy odmiany o ulepszonej sztywności łodygi. Jak wskazuje na to dołączony wykres do tej grupy zaliczyć można 9 odmian z dwoma czołowymi tj. REGENT i DALBOR, a pozostałe to: BORUTA, SONET, KORAL, WARS, ROLAND, HOMER i HEROS. Z pozostałych odmian – jedenaście można zaliczyć do średniowrażliwych, a pięć do bardzo podatnych na wyleganie.

2. Pękanie strąków

Wszystkie obecnie zarejestrowane odmiany łubinu wąskolistnego mają geny warunkujące niepękanie strąków, dzięki czemu unikamy sytuacji jaka często zdarzała się przy uprawie odmian pękających, że w ciągu jednego upalnego dnia z ponad 90% strąków osypały się nasiona. Obecnie takie sytuacje się nie zdarzają, jednak w niektóre lata, przy upalnej i suchej pogodzie w okresie dojrzewania, w niektórych odmianach dochodzi do częściowego otwierania się strąków. Nasilać to się może szczególnie w czasie omłotu przy niewłaściwie ustawionym motowidle. Straty plonu mogą być wtedy znaczne. Zabezpieczyć się przed tym można uprawiając odmiany o strąkach szczególnie odpornych na pękanie. Testy przeprowadzone w czasie upalnych sezonów letnich w latach 2015 i 2018 wykazały, że kilka odmian łubinu wykazuje szczególną odporność na pękanie strąków. Należą do nich w kolejności od najlepszej: HOMER, REGENT, DALBOR – NERON, KORAL, HEROS – JOWISZ, WARS.

Reasumując, biorąc pod uwagę obydwie omawiane cechy odporność na wyleganie i pękanie strąków zauważyć można odmiany, które mają poprawione obydwie cechy – szczególnie REGENT i DALBOR ale także: HOMER, KORAL, WARS, HEROS.

straczki wyleganie


Artykuły - strączkowe

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera