Wymagania glebowe i przedplon

Wysokie i najwierniejsze plony uzyskuje się na glebach mocniejszych o odczynie obojętnym, w dobrej kulturze (niezaperzone), o uregulowanych stosunkach wodnych. Szczególnie przydatne do uprawy są gleby klasy bonitacyjnej I-IVa. Stanowisko w płodozmianie: min. 3 lata po oborniku i 4-5 lat po strączkowych.

Uprawa roli

Bardzo duży wpływ na wysokość plonu ma dobra uprawa gleby. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zespół uprawek pożniwnych. Przed orką zimową zastosować nawożenie fosforowo-potasowe. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgotnienia pola, wykonać uprawki przedsiewne, a także nawożenie startowe azotem.

Siew

Optymalny termin siewu w zależności od przebiegu pogody przypada w okresie od 20 marca do 15 kwietnia. Rozstawa międzyrzędzi 12-20 cm, głębokość 4-6 cm. Gęstość siewu jest zróżnicowana i dla każdej odmiany podana jest przy jej opisie. W przypadku, gdy na danym polu przez kilkanaście lat nie uprawiano strączkowych, kwalifikowany materiał siewny powinien być zaprawiony nitraginą. Po siewie należy wyzbierać kamienie.

Nawożenie

Nawożenie fosforowo-potasowe należy stosować jesienią wg zaleceń Stacji Chemiczno-Rolniczej. Przeciętnie stosuje się 70-80 kg P2O5/ha oraz 80-90 kg K2O/ha, a także dawkę startową azotu w wysokości do 30 kg N/ha (przed siewem).

Ochrona roślin

Zabiegi ochrony roślin wykonywać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez MRiRW do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: www.minrol.gov.pl (na podstronach: Informacje branżowe › Produkcja roślinna › Ochrona roślin)

Zbiór

Omłotu dokonujemy przy zmniejszonych obrotach bębna i nieco szerzej rozwartym klepisku i wilgotności nasion nie mniejszej niż 14%, co zapobiegnie ich rozpoławianiu.


Przetargi

przetarg1W związku z rozwojem poszukujemy partnerów do współpracy. Sprawdź nasze oferty przetargowe, być może będzie to pierwszy krok do owocnej współpracy.

Zapoznaj się z ofertą...

Wysoka jakość

jakoscTo dla nas priorytet. Dbamy o nią na każdym etapie produkcji – od pierwszego ziarenka w hodowli aż po wyselekcjonowane nasiona oferowane rolnikowi.

Czytaj więcej...

Gdzie kupić nasiona?

mapkaSprawdź, gdzie nabędziesz nasiona z HR Smolice, a jeśli jesteś ich sprzedawcą, poinformuj o tym rolników. Bądź widoczny oznaczając się na naszej mapie! Znajdź punkt sprzedaży najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

Zobacz mapę...

Pszenica ozima Belissa

Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice. Zapraszamy do obejrzenia filmu

Newsletter

Zapisz się do newslettera